Blicklen asennus- ja käyttöohjeet

tuotevastuulain mukaisesti

Tuotevastuulaissa määritetyn valmistajan tuotteita koskevan vastuun mukaisesti (§ 4 Prod-HaftG) sekä laite- ja tuoteturvallisuuslain (§ 4 kohta 2 GPSG, EU-direktiivi 2001/95/EY) on noudatettava kaikkia tässä luettelossa ja verkossa ilmoitettuja Blickle-tuotteita koskevia tietoja. Ohjeiden ja tietojen noudattamatta jättäminen vapauttaa valmistajan vastuusta.