Asiakastyytyväisyyskysely-blickle

Blicklen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Positiivisia tuloksia kaikissa maissa

Blickle suorittaa aina kahden vuoden välein asiakastyytyväisyyskyselyn. Tänä vuonna kysely toteutettiin 14 eurooppalaisessa ja kahdessa pohjois-amerikkalaisessa maassa, joissa Blicklellä on oma tytäryhtiö. Noin neljän viikon aikana yli 74 000 asiakasta pyydettiin arvioimaan online-kyselylomakkeella heidän yleistä tyytyväisyyttään Blickleen sekä heidän tyytyväisyyttään toimitusaikoihin, huoltopalveluun, Internet-toimintoihin jne.

Suuri osallistujamäärä ja erittäin hyvät arvioinnit, mutta myös ideat palvelu- ja tuotevalikoiman parantamiseksi ilahduttivat Blicklen henkilökuntaa sekä kotimaassa että muissa maissa.

Blickle kiittää kaikkia asiakkaita, jotka osallistuivat kyselyyn. Osallistujien kesken arvottiin kiitoksina 100 pientä lahjaa, jotka on lähetetty voittajille.