Vedä ja työnnä vaivatta

Optimoitujen pyörien käyttö helpottaa tuntuvasti kehoa kuormittavia töitä

Vetäminen ja työntäminen ovat nostamisen, pitämisen, kantamisen ja laskemisen ohella tyypillisimpiä työtoimia liikutettaessa kuormia ihmiskäsin. Ennen kaikkea tuotannossa ja logistiikassa nämä ruumiillisesti vaativat työt ovat osa arkipäivää – ja aiheuttavat siksi huomattavaa kuormitusta työntekijöille. Kulloisenkin kuljetuslaitteen painon mukaisesti vetäminen ja työntäminen vaatii valtavasti voimankäyttöä ja voi ylikuormittaa pitkäaikaisesti lihaksia, jänteitä, nivelsiteitä ja niveliä. Tämä koskee erityisesti selkärankaa, polvia, lantioniveliä ja koko käsivartta kädestä hartiaan.

Sairastumis- ja vammautumisriskin vähentämiseksi monet maat ovat säätäneet määräyksiä enimmäiskuormituksesta manuaalisten kuljetustöiden yhteydessä – esimerkiksi Saksassa on säädetty ns. kuormienkäsittelyasetus. Asiantuntijat suosittelevat olemaan käyttämättä enempää kuin 15 prosenttia lihasten enimmäisvoimasta pitkäkestoisten töiden yhteydessä. Ongelma: Eri ihmisillä nämä asiat ovat hyvin erilaisia. Lisäksi vetämistä ja työntämistä edellyttävissä töissä tarvittavat voimat ovat vain vaikeasti arvioitavissa. Siksi on lähes mahdotonta määritellä tarkkoja raja-arvoja, joita työnantajat ja henkilöstö voisivat pyrkiä noudattamaan.

130 miljoonaa menetettyä työpäivää vuodessa tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi

Sitä tärkeämpää on tehdä toistettavat työtoimet mahdollisimman ergonomisiksi. Tämän osoittaa myös vilkaisu sairaustilastoihin. Saksan yrityssairaskassojen kattojärjestön (BKK) vuosittain julkaisema terveysraportti osoittaa säännönmukaisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien olevan pääsyy työkyvyttömyyteen. Saksan työturvallisuus- ja työterveysviranomaisen (BAuA) mukaan ne aiheuttivat pelkästään vuonna 2015 lähes 130 miljoonan työpäivän menetyksen. Näin tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja sidekudosvaivat aiheuttivat lähes 25 miljardin euron tappiot – tämä vastaa 0,8 prosenttia Saksan koko bruttokansantuotteesta. Yrityksillä on siksi myös merkittävä taloudellinen kannustin luoda paremmat työehdot.

Yksi syy näihin hälyttäviin lukemiin on väestön ikärakenteen muutos. Monissa maissa ihmiset ovat keskimäärin yhä vanhempia, jolloin myös työikä nousee. Vanhemmat työntekijät ovat herkempiä saamaan terveysongelmia, kuten selkä- ja nivelsärkyä. Erityisesti tämä koskee tuotannon, logistiikan ja rakennusalan työntekijöitä – näillä aloilla vetämistä ja työntämistä vaativia töitä esiintyy erityisen paljon ja ruumiillinen kuormitus on sen mukainen.

Vastus lisää voimankäytön tarvetta

Oikeastaan kuormien vetäminen ja työntäminen keventää työtä: Jos kuorma on liian raskas kantaa tai pitää, voiman tarvetta vähennetään useissa tapauksissa käyttämällä vaunuja tai muita pyörillä liikkuvia kuljetuslaitteita. Näidenkin liikuttaminen on usein vaivalloista. Tämä johtuu erilaisista vastuksista, joita syntyy liikkeelle lähtiessä, pyörien vieriessä, suuntaa muutettaessa ja esteitä ylitettäessä. Näihin vastuksiin vaikuttavat monenlaiset tekijät: alusta, siirrettävän kuorman paino, laakerointi, pyörien sijoittelu, mutta suuressa määrin myös itse pyörien ominaisuudet.

Liikkeellelähtö- ja vierintävastus kuuluvat jokaiseen veto- ja työntösuoritukseen. Pyörän siirtäminen lepotilasta liikkeelle edellyttää aina voiman käyttöä – kuten myös muuttumattoman liikkeen ylläpito. Vierinnän yhteydessä juoksupinta puristuu sisään ja joustaa takaisin, jolloin syntyy energiahäviöitä juoksupinnan materiaalien sisäisen kitkan vaikutuksesta. Tämä ilmenee käytännössä vierintävastuksena. Pyörän halkaisijaa suurentamalla on mahdollista vähentää vierintävastusta, mutta asiaa voi auttaa myös valitsemalla paras mahdollinen juoksupinta. Juoksupintojen geometrisessä muodossa, kovuudessa ja elastisuudessa on valtavia eroja.

Jokainen suunnanmuutos maksaa lisää voimaa

Kääntöpyöriä käytettäessä kääntövastus rasittaa omalta osaltaan monia veto- ja työntösuorituksia. Sen takia tarvitaan voimaa pyörän kääntämiseksi oikeaan asentoon suunnanmuutoksen yhteydessä. Jo mainittujen tekijöiden lisäksi siihen vaikuttaa kääntöpyörän rungon poikkeama eli kääntölaakerin ja pyörän akselin vaakasuuntainen etäisyys. Tätäkin ajatellen Blickle tarjoaa erityisiä kääntöpyöriä, joiden rungon poikkeama on optimoitu pienintä mahdollista kääntövastusta silmällä pitäen.

Polyuretaanijuoksupinnat merkitsevät selviä etuja

Monissa tuotteissa panostamme omiin, itse kehittämiimme polyuretaanijuoksupintoihin Blickle Extrathane®, Blickle Softhane®, Blickle Besthane® und Blickle Besthane® Soft. Nämä yhdistävät mainiot kulkuominaisuudet suureen elastisuuteen. Vähäisen liikkeellelähtö- ja vierintävastuksensa ansiosta ne ovat siksi ihanteellinen ratkaisu lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Tästä esimerkin tarjoaa uusi ALB-pyöräsarjamme. Tämä erityisesti vaativiin sisälogistiikkatarpeisiin kehitetty sarja on varustettu korkeatasoisella juoksupinnalla, jonka geometrinen muoto on optimoitu. Juoksupinta on hieman kuperaksi reaktiovalettua Blickle Besthane -polyuretaanielastomeeria, jolle on luonteenomaista erityisen suuri elastisuus. Tämä vähentää kosketuspinta-alaa sekä juoksupintamateriaalin sisään- ja ulosjoustoa vierimisen yhteydessä – näin saavutetaan jopa 40 prosenttia pienempi vierintävastus kuin muilla polyuretaanipyörillä. ALB-sarjan pyörillä varustetut vaunut ja kuljetusapuvälineet ovat siis selvästi helpommin vedettävissä ja työnnettävissä. 92° Shore A - kovuutensa ansiosta Blicklen juoksupinta tarjoaa kuitenkin erinomaiset dynaamiset kuormitettavuusominaisuudet – toisin sanoen pyörät soveltuvat myös suuremmille nopeuksille.

Oman tuotannon suuri osuus ja ankarat testimenetelmät

Omassa koestuslaboratoriossamme meillä on erityinen testiasema liikkeellelähtö-, vierintä- ja kääntövastuksen selvittämiseksi. Myös kynnysten yli ajamista kokeillaan enemmän kuin normitkaan edellyttävät. Näin varmistetaan, että pyörämme todella täyttävät toivotut vaatimukset.

Valitsemalla oikeanlaiset pyörät kuhunkin käyttötarkoitukseen voidaan varmistaa, että päivittäisiä veto- ja työntötehtäviä helpotetaan valtavasti työn arjessa ja terveysriskejä vähennetään selvästi.