Menestystä ohjauksen laadulla

Blicklen ohjausrullat kuljetustekniikkaa ja koneenrakennusta varten

Blickle_Fuehrungsrollen_184x256px

Rullaportaissa tai kuljetushihnoilla, tuotantolaitoksissa tai koneenrakennuksessa: Ohjausrullat huolehtivat monenlaisissa sovelluksissa siitä, että se, minkä on liikuttava, myös liikkuu. Niin monenlaisia kuin käyttöalueetkin, ovat myös kulloisetkin vaatimukset: korroosionkestävyydestä ja lämpötilankestosta puolijohtavuuden kautta mataliin vierintävastusarvoihin ja suuriin kuormituksiin. 

Kaikkien vaatimusten täyttämiseksi Blickle tarjoaa ohjausrullavalikoiman, johon kuuluu kaikkiaan kuusi tuotelinjaa. Nämä on sovitettu vastaamaan erilaisia käyttökohteita kuljetustekniikassa sekä koneenrakennuksessa ja tuotantolaitosten suunnittelussa. Monet pyörät joutuvat esimerkiksi alttiiksi lyhytaikaiselle, mutta usein toistuvalle kuormitukselle, toiset pitkäaikaiselle ja tasaiselle. Ulkoilmassa käytettävien pyörien on kestettävä muun muassa muuttuvia lämpötiloja ja kuluttavia sääoloja. Jos ne joutuvat kosketuksiin veden, kemiallisten aineiden tai hankaavien materiaalien kanssa, niiden on kestettävä se. Korkeilla nopeuksilla edellytetään taas dynaamista kuormitettavuutta, herkillä aloilla kuten kemian teollisuudessa ja lääketeollisuudessa taas sähköistä puolijohtavuutta. Alhaiset vierintävastukset parantavat laitosten energiatehokkuutta ja auttavat samalla suojelemaan ympäristöä.

Sarja

Kieswerk-Foerderanlage_202x135pxKullekin tehtävälle sopiva materiaali
Optimoiden kehitettyjen materiaalien moninaisuus auttaa tällöin täyttämään erilaiset pyörille asetetut vaatimukset. Juoksupinnat valmistetaan joko murtolujasta ja herkkäliikkeisestä polyamidista, Blickle Extrathane -polyuretaanielastomeerista, dynaamisesti erityisen kuormitettavasta Blickle Besthane -polyuretaanielastomeerista tai termoplastisesta polyuretaanista. Keskiöitä on saatavissa teräksisinä tai polyamidisina malleina. Lisäksi saatavana on erilaisia vaihtoehtoja erityisvaatimuksia varten, esimerkiksi ruostumattomalla kuulalaakerilla varustettuja, puolijohtavia, jälkiä jättämättömiä tai erityisen kuumankestäviä. Jokainen tuoteryhmä käsittää useita halkaisijaltaan, leveydeltään ja kantavuudeltaan eroavia vaihtoehtoja. Näin tarjolla on sopiva pyörä lähes joka lähtöön.

Erikoisratkaisuja erityistarkoituksiin

Abfuellanlage-220x146pxMyös erityiskohteisiin tarkoitetut erikoisratkaisut ovat kysyttyjä. Esimerkiksi eräälle asiakkaalle suunniteltiin ohjausrullat uudenlaista kuljetushihnaa varten. Niiden on ylitettävä kolmen millimetrin levyisiä ja jopa kahden millimetrin syvyisiä reunoja, mikä johtaa suuriin iskukuormituksiin. Lisäksi hihna ei kulje pyörän akselin suuntaisesti, mikä tarkoittaa, että perinteiset pyörät kuluvat epätasaisesti ja kantavat reunoiltaan. Tähän haasteeseen vastaamiseksi kehitettiin ohjausrullat erittäin suorituskykyisestä materiaalista. Se on erityisen lujaa ja jäykkää ja se kestää suuria kuormituksia. Kaksi kuulalaakeria tukee keskiötä leveälti, ja juoksupinta on sovitettu kuljetushihnan geometriseen muotoon. Näin varmistetaan, että järjestelmä toimii luotettavasti eikä sitä tarvitse huoltaa usein.

Tämä on vain yksi esimerkki niistä ratkaisuista, joita Blickle kehittää erilaisiin koneenrakennuksen ja tuotantolaitossuunnittelun tarpeisiin.