Oppisopimuskoulutettavat Blickle 2014

Katse tulevaisuuteen - Blickle on ottanut koulutettavaksi 16 uutta oppisopimuskoulutettavaa

1. syyskuuta 2014 Blicklellä aloitti 16 nuorta oppisopimuskoulutettavaa. Heidän joukossaan on seitsemän kaupallisen alan oppisopimuskoulutettavaa ja seitsemän duaalisen korkeakoulun opiskelijaa.

Koulutus alkaa ensin kattavalla perehdytysviikolla, jotta opiskelijat oppivat tuntemaan Blicklen organisaation ja tuotantovaiheet. Viikkoon sisältyy yritykseen tutustuminen ja erilaisia tuotekoulutuksia. Opiskelijoiden tarkoituksena ei ole pelkästään saada yleiskuvaa 30 000 pyörän valikoimasta, vaan myös saada vastaus arkisiin kysymyksiin, kuten missä ruokala sijaitsee tai kuinka työaikamalli toimii.

Blicklellä on Rosenfeldissä tällä hetkellä 48 nuorta oppisopimuskoulutettavaa. Koulutettavien henkilöjen osuus työntekijöistä on 10 prosenttia, mikä on keskivertoa enemmän. Yritys kouluttaa työntekijöitä ainoastaan omaan tarpeeseensa ja panostaa koulutuksen laatuun. Koska yrityksen jatkuvan kasvun myötä myös oppisopimuskoulutettavien määrä on kasvanut, koulutukseen käytettävää työpajaa laajennettiin viime vuonna.