Keskipisteessä turvallisuus

Blickle-pyörät parantavat työturvallisuutta teollisuudessa

Saksan kansallisen työtapaturmavakuutuskattojärjestön (DGUV) mukaan vuonna 2016 tapahtuneesta 781 050 työtapaturmasta 30 prosentissa tapaturman aiheutti liike. Käsin tehtävät kuljetukset olivat neljänneksi yleisin tapaturmien syy noin kymmenen prosentin osuudella. Näihin onnettomuuksiin kuuluivat kantamisen lisäksi esineiden siirrot pysty- tai vaakasuunnassa. Jos vaunu liikkuu, se voi nopeutensa mukaan aiheuttaa äkkiarvaamatta vaarallisen törmäyksen. Blicklen mukaan laitosten sisällä tapahtuviin kuljetuksiin liittyvät vaarat jakautuvat kuljetuslaitteen liikkeen mukaan kolmeen luokkaan: liike, jarrutus ja pysähdyksissä olo. Näissä kaikissa tilanteissa pyörien valmistuksen asiantuntijat voivat parantaa työturvallisuutta.

Arbeitssicherheit_LKEKäytettäessä siirtovaunua jo liike itsessään aiheuttaa monia mahdollisia vaaran paikkoja. Pyörät, joissa on varvassuojat, suojaavat liikkuvien vaunun pyörien ja vaunusta putoavien esineiden aiheuttamilta vammoilta. Blicklen asiakkaat voivat valita tämän lisävarusteen moniin kääntö- ja kiintopyöriin. ”Tilaamme kaikkiin pyöriimme varvassuojat”, kertoo Peter Beele, , Blicklen pitkäaikaisen kanta-asiakkaan LKE:n tuotepäällikkö. Saksan Marlissa sijaitseva LKE kuuluu johtaviin kuljetuslaitteiden ja –järjestelmien valmistajiin. ”Laitosten sisäisissä kuljetuksissa työturvallisuudella on erittäin kova painoarvo. Asiakkaamme odottavat, että kannamme heidän työntekijöidensä turvallisuudesta erityistä huolta.”

Arbeitssicherheit_TotmannbremseTyötapaturmien välttämisessä on varsin tärkeää, että vaunun käyttäjä ei missään vaiheessa menetä vaunun hallintaa. Rumpujarrulla varustettujen Blickle-pyörien avulla käyttäjä voi hidastaa vaunun nopeutta myös ajon aikana, mikä ei ollut mahdollista perinteisissä lukittavissa pyörissä. Tämän lisäksi Blicklellä on laaja valikoima kääntö- ja kiintopyöriä, joissa on turvajarru. Nämä parantavat työntekijöiden turvallisuutta entisestään. Turvajarru jarruttaa yli 600 newtonin voimalla. Liikkeelle lähdettäessä jarru on päällä ja se vapautuu vasta, kun se vapautetaan tarkoituksella. Blicklen sähköisissä ErgoMove-kuljetusjärjestelmissä käytetään sähkömagneettisia turvajarruja. Jarrut vapautuvat automaattisesti, kun käyttökahvoihin asennetut käsitunnistimet tunnistavat käyttäjän käden, ja tämän ansiosta vaunun liikuttaminen on mahdollista vain, kun käyttäjä pitää molemmat kätensä lujasti kiinni vaunussa. Vaunu jarruttaa heti, kun kahvasta päästetään irti. Hätäseis ja puristumissuoja estävät lisäksi paine- ja puristumistapaturmia ja täyttävät näin vaativimmatkin turvallisuusstandardit.

Työturvallisuutta ei ole huomioitava vain liikkeessä ja jarrutettaessa, vaan myös kuljetuslaitteiden ollessa paikoillaan. Tällaisissa tilanteissa Blicklen lukuisat lukitusjärjestelmät ovat parhaimmillaan. Ne ovat joko kiinteä osa pyörää pyörän ja kääntökehän lukituksena tai ne voidaan asentaa joustavasti itsenäisenä yksikkönä vaunuun, esimerkiksi vaunulukon muodossa. Vaunulukot ovat samankaltaisia kuin perinteiset nostojalat, mutta eroavat siinä, että kuljetuslaite ei nouse, vaan vaunulukkoa käytettäessä se vain ottaa osan vaunun kuormasta kantaakseen. Kytkettäessä vaunulukko se painuu lattiaa vasten noin 600 newtonin voimalla. Näin se takaa myös raskaiden kuormien paikalla pysymisen.
Pitovoima on aina sama, oli todellinen kuorma mikä tahansa. Blickle vastaa asiakkaidensa kasvaviin liikuttamistarpeisiin laajalla nostopyörävalikoimallaan. Nostopyörät mahdollistavat siirrettävien teollisuuskalusteiden, kuljetuslaitteiden ja koneiden monipuolisen noston, siirron, sijoittelun ja vaaituksen. Sekä vaunulukot että nostopyörät soveltuvat käytettäviksi liukkailla ja viettävillä pinnoilla ja ne takaavat niilläkin turvallisuuden ja vakaan asennon.

Arbeitssicherheit_PrüflaborTurvallisuus otetaan huomioon jo Blickle-pyörien kehitysvaiheessa. Suunnittelijat simuloivat lopputuotteen käyttäytymistä käytön aikana elementtimenetelmän avulla ja tutkivat käyttösimulaatiossa monia eri tekijöitä. Näin he voivat muokata tuotteen jo alkuvaiheessa sopimaan täydellisesti tulevaan käyttötarkoitukseensa. Laskennalliset kuormituksenkestot testataan siihen tarkoitukseen kehitetyillä menetelmillä Blicklen omassa testilaboratoriossa. ”Meille on tärkeää, etteivät tuotteemme vain täytä DIN-standardeja vaan ovat jopa niissä annettuja määräyksiä turvallisemmat ja kestävämmät” sanoo Timo Sieber, Blicklen tuotepäällikkö. ”Siksi olemme kehittäneet omat testimenetelmämme, joissa altistamme pyörämme ääriolosuhteille. Näin voimme testata tuotteitamme ylittämällä esimerkiksi kuormituksen, nopeuden tai esteiden ylittämisen osalta normien vaatimukset. Siksi asiakkaamme voivat luottaa siihen, että pyörämme toimivat myös äärikuormituksilla aina luotettavasti.” Pyörien testauksen pääasialliset DIN-standardit ovat DIN EN 12527–12533.

Erityisesti elektrostaattisten purkausten varalle Blicklellä on valikoimassaan sähköä johtavat mallit miltei jokaisesta pyörästään. Ne suojaavat kuljetusvälineiden käyttäjiä kivuliailta sähköiskuilta ja herkkiä sähkölaitteita vahingoittumiselta. Blickle auttaa näin myös sähköisten ja mekaanisten laitteiden valmistajia ATEX-normin vaatimusten noudattamisessa.