Blickle-pyörät

Blickle Räder+Rollen -valikoiman pyörät, joiden kantavuusalue on 20 - 50 000 kg. Toimitusvalikoimaan kuuluu pyöriä, joiden Ø on 35 - 620 mm ja kokonaiskorkeus 52 - 710 mm.

Pyörissä on runko ja vähintään yksi pyörä. Pyörien runkoja on saatavana eri malleina. Yleisesti ottaen erotellaan:

    Kääntöpyörät (käännettävä haarukka)
    Kiintopyörät (jäykkä haarukka)

 

Pyörät - valintakriteerit

Pyöriä valittaessa on otettava huomioon seuraavat valintakriteerit:

  •     Kantavuus
  •     Juoksupinnan materiaali
  •     Pyörän Ø, liikkeellelähtö- ja vierintävastus
  •     Laakerointi
  •     Ympäristövaikutukset, lämpötila, kemialliset aineet ja korroosio

Tarkempia lisätietoja on Pyöräoppaassa.
Kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivat pyörät löytyvät tuotehaulla.
Blicklen pyörien yleiskuva on näkyvillä toimitusvalikoimassa.

Pyörien tarvittavan kantavuuden laskeminen

Pyörien tarvittava kantavuus lasketaan kuljetuslaitteen omapainon ja sen kuorman perusteella, jaettuna kannattelevien pyörien lukumäärällä. Tulos kerrotaan käyttöolosuhteista riippuvalla varmuuskertoimella:

T = kantavuus pyörää kohden
E = kuljetuslaitteen omapaino
Z = maksimikuormitus
n = kannattelevien pyörien lukumäärä
S = varmuuskerroin

Varmuuskertoimessa S on otettu huomioon poikkeamat vakiokäyttöolosuhteista (sileä alusta, kävelynopeus, kuorman tasainen jakautuminen, suoraan ajo, ympäristön lämpötila +15 °C - +28 °C) berücksichtigt. Varmuuskertoimeen vaikuttaa nopeuden ohella olennaisesti pyörän halkaisijan suhde esteen korkeuteen. Mitä suurempi poikkeama on vakiokäyttöolosuhteisiin verrattuna, sitä suurempi S-kertoimen on oltava.

Käyttöolosuhteet jaotellaan neljään eri luokkaan:

Manuaalinen kuljetus sisätiloissa:
    (esteen korkeus < 5% pyörän halkaisijasta): varmuuskerroin: 1,0 - 1,5

Manuaalinen kuljetus ulkotiloissa:
    (esteen korkeus > 5% pyörän halkaisijasta): varmuuskerroin: 1,5 - 2,2

Moottorikäyttöinen kuljetus sisätiloissa:
    (esteen korkeus < 5% pyörän halkaisijasta): varmuuskerroin: 1,4 - 2,0

Moottorikäyttöinen kuljetus ulkotiloissa:
    varmuuskerroin: 2,0 bis 3,0

Kuulalaakeroinnilla varustetuissa pyörissä suuremmat nopeudet kuin 4 km/h ovat mahdollisia kantavuuden pienentyessä samalla. Mikäli pyörä tai kiintopyörä on suunniteltu ensisijaisesti staattiseen kuormitukseen, kantavuuden voidaan olettaa olevan enintään 25 % suurempi. Pidemmissä seisonta-ajoissa suuren kuormituksen alaisena on olemassa vaara, että pyörän pinta painuu hieman kasaan.

Pyörien liikkeellelähtö-, vierintä- ja kääntövastus

Pyörien liikkellelähtö- ja vierintävastukseen vaikuttaa olennaisesti lattian laatu, kokonaiskuormitus, pyörän Ø, juoksupinnan elastisuus sekä pyörän laakerointi.

Kääntövastukseen vaikuttavat seuraavat tekijät:

  •     Juoksupinta
  •     Juoksupinnan kovuus
  •         Kääntöpyörän poikkeama
  •     Alusta

Kuljetuslaitteen ohjattavuus riippuu pyörien lukumäärästä, tyypistä ja sijoittelusta. Kyseiset tekijät vaikuttavat myös vaunun kantavuuteen, liikkumiseen, ohjattavuuteen, kääntösäteeseen ja tasapainoisuuteen.

 

Pyörät - hyödyllisiä linkkejä:

Pyöräopas
Tuotehaku
Toimitusvalikoima