Laatu, ympäristö ja energia

Asiakkaiden tyytyväisyys sekä luonnonvarojen säästeliäs käyttö ovat meille sydämenasioita.

 • ISO-9001-laadunhallinta-Blickle

  Laadunhallinta

  Asiakkaiden luottamus on tärkeä rivi taseessamme. Olemme ansainneet luottamuksen laadulla ja luotettavuudella. Pystymme valvomaan tuotantoa ja prosesseja alusta pitäen oman tuotannon ja Made in Germany -filosofiamme ansiosta. Pyrkimyksenämme on parantaa palveluamme päivittäin. Pyrimme oppimaan virheistä. Se on yksi syistä, miksi Blickle sertifioitiin jo 1994 ensimmäisenä saksalaisena pyörien valmistajana DIN EN ISO 9001 -standardin mukaisesti. Blicklen laadunhallintajärjestemän tavoitteena on varmistaa korkea laatu kaikilla alueilla ja kaikissa prosesseissa, jotta pystymme tukemaan asiakasta hänen omissa laatutavoitteissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Laajoilla materiaali- ja tuotetestauksilla on ratkaisevan tärkeä rooli. Insinööriemme käytössä on lukuisia moderneja testausjärjestelmiä, mm. pyöriviä testipenkkejä, joiden kuorma on jopa 5,5 tonnia, materiaalintarkastuskoneita sekä ilmasto- ja lämpökaappeja. Moderneilla tarkastuskoneilla testataan pyöriä standardin DIN EN 12527-12533 mukaisesti ja tehdään testejä aina tuhoutumiseen saakka. Tuotantosarjan ensimmäisen ja viimeisen kappaleen testaus sekä työntekijän omat pistokokeet ovat itsestäänselvyyksiä.

 • ISO-14001-ympäristönhallinta-Blickle

  Ympäristönhallinta

  Kestävän kehityksen mukainen toiminta on yksi Blicklen perustoimintaideoista. Siksi integroimme huhtikuussa 2012 standardin DIN EN ISO 14001:2009 mukaisen ympäristöjärjestelmän laadunhallintajärjestelmäämme. Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti prosessiemme ja tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä. Ympäristöystävällisten tuotteiden kehitys, resurssien säästäminen tuotantoprosessissa, uusiutuvien energioiden käyttö ja koko henkilökunnan koulutus ympäristöä säästävien prosessien hyödyntämiseksi ovat keskeisiä tekijöitä Blicklen ympäristönhallintajärjestelmässä.

 • ISO-50001-energiahallinta-Blickle

  Energianhallinta

  Blickle otti vuonna 2014 käyttöön standardin DIN EN ISO 50001 mukaisen energianhallintajärjestelmän. Tavoitteena on minimoida energiankulutus yrityksen kaikilla alueilla. Energianhallintajärjestelmä auttaa meitä kuormittamaan ympäristöä vielä vähemmän, esimerkiksi vähentämällä CO2-päästöjä. Samalla koko henkilökunnan tietoutta energian ja resurssien säästävästä käytöstä on tarkoitus lisätä.