Tietosuojalauseke

Me, Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Saksa, Stuttgartin kihlakunnanoikeuden kaupparekisterissä tunnuksella HRA 410183, omistamme ja hallinnoimme sivustoja osoitteissa blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au. Koko Blickle-konsernin puolesta kiitämme vierailustasi sivustoillamme ja kiinnostuksestasi yritystämme ja palveluitamme kohtaan. Lisätietoja kansainvälisistä konserniyrityksistämme on kohdassa 3 sekä täällä. Yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää. Sen vuoksi käsittelemme henkilötietojasi vain eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen ja mahdollisesti asiaan liittyvien kansallisten säädösten mukaisesti.

 

1. Johdanto

Tällä tietosuojalausekkeella täytämme EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 13 (GDPR) säädetyt velvollisuutemme asiakkaitamme ja sivustomme käyttäjiä kohtaan. Meille on erittäin tärkeää pitää henkilötiedot turvassa. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietosuojan oikeudelliset perusteet löytyvät tietosuoja-asetuksen lisäksi Saksan telemedia-asetuksesta (TMG) ja EU:n ePrivacy-asetuksesta.

Käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on oikeutettua toimivan sivuston, sisältömme tai palveluidemme tarjoamisen vuoksi tai siinä määrin kuin kyseisten tietojen käsittely on GDPR-säädösten mukaan oikeutettua.

 

2. Tietosuojaoikeutesi tämän sivuston käyttäjänä tai asiakkaana (rekisteröidyn oikeudet)

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinä olet sivustomme vierailuun tai asiakkuuteen liittyen suorittamamme henkilötietojen keruun rekisteröity. Lainsäädännön mukaisesti sinulla on tiettyjä oikeuksia suojaksesi. Yksityiskohtaisemmin kyseessä ovat seuraavat oikeudet:

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta ja perustelematta tiedot sinusta tallennetuista henkilötiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajista sekä tietojen käsittelyn tarkoituksista. Lisäksi sinulla on oikeus oikaista tietoja, korjata niitä, rajoittaa niiden käsittelyä tai poistaa ne. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää tiettyjä henkilötietoja ja käyttää niitä omiin tarkoituksiisi eri organisaatioissa. Voit myös henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa rajoittaa tietojesi käsittelyä ja/tai milloin tahansa vastustaa (vastustusoikeus) sitä. Voit aina peruuttaa suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Lisäksi sinulla on valitusoikeus valvontaviranomaiselle EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan (GDPR) mukaisesti.

 

3. Rekisterinpitäjä / yhteisrekisterinpitäjä

a) Rekisterinpitäjä ja yhteisrekisterinpitäjä EU:n tietosuoja-asetuksen 26 artiklan (GDPR) mukaisesti.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Saksa, on GDPR-asetuksen 4 artiklan, 7 kohdan mukaisesti rekisterinpitäjänä vastuussa edellä mainituissa sivustoissa kerätyistä henkilötiedoista (määritetty jäljempänä). Konsernina ja/tai markkinointiyrityksenä olemme vastuussa henkilötiedoista, joita jaamme konserneille ja/tai markkinointiyrityksille tai vastaanotamme konserneilta ja/tai markkinointiyrityksiltä (yhteisrekisterinpitäjä, EU:n tietosuoja-asetuksen 26 artiklan (GDPR) mukaisesti. Yhteisrekisterinpitäjä voi koostua myös muista luonnollisista tai juridisista henkilöistä (esim. maksupalveluiden tarjoajat), joihin seuraava pätee yhtäläisesti.

b) Tiedot EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 26 kohdan 2 (GDPR) mukaisesti

Yhteisrekisterinpitäjiä ovat seuraavat Blickle-konsernin yritykset:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd., Milton Keynes, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Pohjois-Irlanti
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Alankomaat
 • Blickle B.V., Lier, Belgia
 • Blickle Hispania S.A., Madrid, Espanja
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Italia
 • Blickle a.s., Brno, Tšekki
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Itävalta
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Sveitsi
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Ranska
 • Blickle Romania S.R.L., Cluj-Napoca, Romania
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Arundel, Australia
 • Blickle AB, Helsingborg, Ruotsi
 • Blickle Oy, Vantaa, Suomi
 • Blickle Norge AS, Horten, Norja
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Istanbul, Turkki
 • Blickle Castors Taicang Co., Ltd. Taicang, Kiina
 • Blickle Canada Inc., Candiac, Kanada
 • Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc., Newnan, Yhdysvallat

sekä markkinointiyhtiömme. Ne on lueteltu täällä.

Henkilötietojen luovuttaminen eteenpäin konserni- tai markkinointiyhtiöille, samoin kuin tietojen vastaanottaminen, tehdään vain osana yritysten välistä yhteistyötä sekä osana Blicklen tuotteiden ja palvelujen arviointia ja markkinointia. Tämä voi koskea myös henkilötietojenne käsittelyä. Osapuolet ovat sopineet tällaisia tapauksia varten tietojen käsittelyn järjestystä koskevan yksityiskohtaisen järjestelyn. Osapuolet ovat alla kuvatun järjestelyn puitteissa yhdessä vastuussa henkilötietojen suojaamisesta (EU:n tietosuoja-asetuksen 26 artiklan (GDPR) mukaisesti

Yhteisen tietosuojavastuun puitteissa me edellä mainitut organisaatiot olemme sopineet vastuualueiden jakamisesta GDPR:n mukaisesti. Tämä koskee erityisesti rekisteröityjen 13 ja 14 artiklan mukaisia oikeuksia tietojen toimittamisesta ja sen täytäntöönpanosta.
Tämä sopimus on tarpeen, jotta Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. tai jokin konserni- tai markkinointiyritys voi toteuttaa yritysten välistä yhteistyötä ja henkilötietojen arviointia ja luovuttamista erilaisissa järjestelyissä ja järjestelmissä.

Tiedonsiirto sopijayritysten välillä tapahtuu markkinoinnin ja myynnin puitteissa, joissa tietoja käytetään valvontaan, kirjanpitoon, henkilöstöhallintoon, yleiseen liiketoimintaan sekä organisaation sisäiseen toimintaan.

Vaikka olemassa on yksi yhteisrekisterinpitäjä, osapuolet suorittavat tietosuojalain mukaiset velvollisuudet, jotka niillä on kulloinkin tehtävän tietojen käsittelyn yhteisrekisterinpitäjinä.

Niin Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG kuin yllä mainitut konserni- ja/tai markkinointiyritykset toimittavat rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot saataville maksutta tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Tätä varten kukin osapuoli antaa kaikki vastuualueeseensa kuuluvat tarvittavat tiedot toiselle. Osapuolet ilmoittavat toisilleen viivyttelemättä rekisteröidyn halusta toteuttaa oikeuksiaan. Ne antavat toistensa tietopyynnöstä toistensa saataville kaikki tarvittavat tiedot.

Halusta toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksia voi ilmoittaa sekä Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG:lle tai yllä mainituille konserni- ja markkinointiyhtiöille. Rekisteröity saa tietoja periaatteessa taholta, jolle hän on ilmoittanut halusta toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksia. Jotta toimenpide toteutuisi mahdollisimman nopeasti, suosittelemme ilmoittamaan halusta toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksia Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG:lle

 

4. Yhteystiedot / yhteydenottomahdollisuudet – tietosuojakoordinaattorit – tietosuojavaltuutettu

Jos sinulla on Blickle-konsernin tietosuojaa koskevia kysymyksiä, joihin ei vastata tässä tietosuojalausekkeessa tai jos haluat panna täytäntöön rekisteröidyn oikeuksiasi, käänny suoraan rekisterinpitäjän puoleen.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä sähköpostitse (datenschutz@blickle.com) suoraan tietosuojakoordinaattoreihimme. Voit ottaa heihin yhteyttä myös postitse. Olemme lisäksi palkanneet ulkoisen tietosuojavaltuutetun. Myös häneen saa yhteyden osoitteesta datenschutz@blickle.com.

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, huomaathan, että salaamattomissa sähköpostiviesteissä lähetettyjen tietojen luottamuksellisuutta ei pystytä takaamaan. Kolmannet osapuolet voivat päästä näkemään salaamattomien sähköpostiviestien sisällön (katso myös luku Tietoturva).

Lisäksi tarjoamme sinulle verkkosivuillamme mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Lomakkeella antamasi tiedot, mukaan lukien antamasi yhteystiedot kyselyn käsittelemiseksi ja mahdollisia lisäkysymyksiä varten, siirretään meille salattuina, ja tallennamme ne.

Miten keräämme tietojasi?

Tietosi kerätään, kun annat ne meille. Tämä voi olla esimerkiksi tiedot, jotka annat yhteydenottolomakkeeseen. Muut tiedot kerätään automaattisesti tai suostumuksellasi IT-järjestelmissämme, kun vierailet verkkosivustolla. järjestelmät, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun katseluajankohta). sivun katselun aika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun siirryt tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään sen varmistamiseksi, että verkkosivustoa tarjotaan virheettömästi. Muut tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) 77 artiklan mukaisen valitusoikeuden täytäntöönpanossa ota yhteyttä asianmukaiseen valvontaviranomaiseen.

 

5. Säilyttämisen kesto

Henkilötiedot poistetaan tai estetään tai käsittelyä rajoitetaan, kun niitä ei enää tarvitse säilyttää. Tietoja voidaan säilyttää myös, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäädäntö niin edellyttää unionin säädöksissä, laeissa tai muissa määräyksissä, jotka sitovat rekisterinpitäjää. Tietojen käsittely tai poisto estetään tai sitä rajoitetaan myös, jos mainituissa standardeissa määritetty säilytysaika umpeutuu, paitsi jos tietoja on säilytettävä sopimuksen päättymiseen tai täytäntöön panemiseen saakka.

 

6. Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelemiseen

Jos henkilötietojen käsittelyyn saadaan asianosaisen henkilön suostumus, oikeusperusteena toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta.

Jos henkilötietojen käsittelyä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemisessa, dkun henkilötietojen kohde on sopijaosapuoli, oikeusperusteena toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävien toimien tekemisessä.

Jos henkilötietojen käsittelyä tarvitaan yritystämme koskevan lakisääteisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi, oikeusperusteena toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi, ja jos asianosaisen henkilön edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät ylitä niitä, käsittelyn oikeusperusteena toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohta.

a) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Sivustoamme voi periaatteessa käyttää antamatta henkilötietoja. Sivustomme yksittäisten palveluiden käyttö saattaa kuitenkin poiketa tästä. Poikkeamisesta ilmoitetaan erikseen, ja sinulle kerrotaan erityisesti tietojenkeruun tavasta, laajuudesta ja tarkoituksesta sekä henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Periaate kuitenkin on, että käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin toimivan sivuston luominen ja sisältöjemme ja palveluidemme tarjoaminen edellyttää. Jos henkilötietoja on kerättävä, keruun tarkoituksena on sivustomme tekninen käyttöön tarjoaminen ja optimointi, tieto- ja yhteystietotarkoitukset, asiakaspalvelu ja huolto, markkinointi, mainonta ja myynti, sopimuksellisten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, turvatoimet tai työsuhteen solmiminen hakemuksesi perusteella. Kaikenlainen henkilötietojesi käyttö tapahtuu vain nimettyihin tarkoituksiin ja vain näiden tarkoitusten toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa.

Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti. Tähän sisältyvät erityisesti seuraavat:

 • tuotteiden osto ja toimittaminen
 • toimivuuden takaaminen
 • tilausten käsitteleminen
 • käyttäjätilin luominen
 • palveluiden, kuten jälkitilaukset, osoitteenmuutokset ja reklamaatiot, toteuttaminen
 • tilauksiasi koskevien tietojen toimittaminen sinulle
 • yhteydenotto sinuun, kun kyseessä on jatkuva liikesuhde sinun tai työnantajasi kanssa tai siihen pyritään (liikekontaktit)
 • hakutoimet (tarkemmin jäljempänä).

Lisäksi käsittelemme tietojasi oikeudellisten etujemme suojelemiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohdan mukaisesti

 • tilastojen luomiseen tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi
 • rangaistavien tekojen estämiseen, selvittämiseen ja ilmiantoon
 • lakisääteisten oikeuksien täytäntöönpanoon, mukaan lukien periminen ja puolustus oikeudenkäyntiasioissa
 • tarkastustarkoituksissa
 • mainontaan, jos et ole vastustanut tietojesi käyttämistä
 • tilastojen luomiseen tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi. Yksittäistapauksissa muodostamme tilaaja- ja käyttäjätietojen käsittelemistarkoituksessa käyttäjäryhmiä, jotka kuitenkin anonymisoidaan heti ja joita ei käytetä sinun henkilökohtaisten mieltymystesi mukaisten asioiden ennustamiseen tai analysoimiseen.

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa Vastustusoikeus.

Käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti tiettyihin tarkoituksiin, joita ovat erityisesti

 • tilastojen luomiseen tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi
 • sivuston kohdistettuun käyttöön ja kohdistettuihin tarjouksiin sekä verkkotarjousten optimointiin
 • mainonnallisen uutiskirjeen säännölliseen lähettämiseen
 • erityisten tietojen ja mainosten saamiseen
 • markkinatutkimukseen
 • asiakaskyselyihin
 • sivuston käyttökertojen tukemiseen muistitoiminnoilla
 • analyysitarkoituksiin, joilla optimoimme sinulle suunnattuja tarjouksiamme.

Annetun suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen koskee vain tulevaisuutta, eikä vaikuta peruutushetkeen mennessä käsiteltyjen tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Jos käsittelyä varten laitteeseesi asennetaan evästeitä, laitetunnuksia tai muita tietoja tai niitä noudetaan siitä, oikeusperuste tälle on eurooppalainen evästeitä ja tietosuojaa koskeva direktiivi yhdessä televiestintälain (§12 –) tai yleisen tietosuoja-asetuksen (6 artikla 1 kohta ensimmäinen alakohta a alakohta) ja 6 artikla 1 kohta ensimmäinen alakohta f alakohta.

b) Hakutoimet

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelemiseen hakutoimien puitteissa on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta ensimmäinen alakohta b alakohta (sopimuksen solmiminen) ja Saksan tietosuoja-asetuksen BDSG § 26 (tietojen käsittely työsuhdetta varten). Tietojen käsittely hakumenettelyn puitteissa on oikeutettua myös suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta ensimmäinen alakohta a alakohta).

Tämä suostumus on vapaaehtoinen, ja sen tarkoituksena on henkilöstön rekrytoiminen ja tietojesi siirtäminen sisäiseen hakijapooliin. Voit milloin tahansa perua antamasi suostumuksen tulevaa silmällä pitäen kokonaan tai osittain. Suostumuksen peruminen ei vaikuta jo suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

Hakumenettelyn puitteissa voidaan julkaista, siirtää ja/tai pyytää hakijoista erikoisluokkiin kuuluvia henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 momentin 1 mukaisesti, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää työ- ja sosiaaliturvalainsäädännöstä aiheutuvat velvoitteensa. Samalla kyseinen henkilö (yleensä hakija) voi käyttää oikeuksiaan julkaisemalla erikoisluokkiin kuuluvia henkilötietoja. Tällöin tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. Hakijan mahdollinen arviointi työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten tehtävä käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h alakohtaan. (GDPR).

Lisätietoja käsittelystä saat hakijaportaalistamme.

 

7. Vastustus- ja peruutusoikeus

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan e tai f alakohdan ollessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena, meidän tai kolmannen osapuolen oikeudellisen edun suojelemiseksi sinulla on vastustusoikeus tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa. Vastustettuasi käsittelyä emme enää käsittele henkilötietojasi paitsi jos pystymme osoittamaan käsittelylle pakottavia lain mukaisia syitä, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely tehdään oikeusvaateiden toteuttamiseksi, täytäntöön panemiseksi tai puolustamiseksi.

Sinulla on lisäksi oikeus peruuttaa antamasi suostumus tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Voit ilmoittaa meille vastustavasi henkilötietojesi käsittelemistä ja/tai peruuttavasi suostumuksesi siihen erityisesti seuraavassa kuvattujen tekniikoiden yhteydessä milloin tahansa esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@blickle.com.

 

8. Evästeet

Verkkosivumme käyttää evästeitä. Ne auttavat tekemään sivustostamme käyttäjäystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman – esimerkiksi nopeuttamalla sivustossamme liikkumista. Evästeiden avulla voimme myös mitata sivujen kävijämääriä ja sivuston yleistä käyttöä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeet eivät aiheuta tietokoneellesi haittaa, eivätkä ne sisällä viruksia. Jotkin näistä evästeistä ladataan tietokoneellesi palvelimeltamme. Tällöin on useimmiten kyse niin sanotuista istuntokohtaisista evästeistä. Istuntokohtaiset evästeet poistetaan kovalevyltäsi automaattisesti selainistunnon päätteeksi. Muut evästeet säilyvät tietokonejärjestelmässäsi. Niiden avulla voimme tunnistaa tietokoneesi, kun seuraavan kerran asioit sivustossamme (ns. pysyvät evästeet). Voit tietysti kieltäytyä evästeistä, jos selaimesi sallii sen. Huomaa kuitenkin, että tällöin et voi käyttää sivustomme kaikkia ominaisuuksia
Useimpien selainten valikkopalkista löytyvä ohjetoiminto kertoo, kuinka voit kieltää selaintasi asettamasta evästeitä, kuinka asetat selaimen ilmoittamaan uudesta evästeestä tai kuinka poistat kaikki evästeet käytöstä.
Voit toki myös poistaa evästeet jälkikäteen. Ohjeet siihen ovat selain- ja käyttöjärjestelmäkohtaisia. Pyydämme sinua selvittämään itse, miten järjestelmästäsi poistetaan evästeet jälkikäteen.

Voit vastustaa evästeiden käyttöä milloin tahansa. Muista kuitenkin, että teknisesti vaadittavien evästeiden poistaminen käytöstä voi johtaa siihen, että et voi käyttää sivustoamme lainkaan tai kaikilta osin. Voit lisäksi peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön milloin tahansa. Ilmoita vastustuksesta ja/tai peruutuksesta mieluiten sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@blickle.com.

 

9. Käytetyt palvelut, tekniikat ja evästeet

Seuraavat palvelut, tekniikat ja evästeet vaaditaan sivustomme keskeisten toimintojen sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken solmimiemme sopimusten täytäntöönpanon takaamiseksi. Käyttö tapahtuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b, c (jos lakisääteisiä velvoitteita on) ja/tai f (ylittävät oikeudelliset edut) alakohdan mukaisesti. Viimeksi mainitut edut keskittyvät erityisesti sivuston teknisen toiminnan valvontaan.

a) Palvelinloki

Jokainen sivuston vierailu tallennetaan niin sanottuun palvelinlokiin. Näitä tietoja käytetään ainoastaan palvelimen käytön teknisessä analyysissä, esimerkiksi palvelimen ylikuormituksen välttämiseksi ja/tai palvelimen kuorman hallitsemiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohdan mukaisesti.

Siinä kerätään samalla seuraavat tiedot:

 • isännän osoite (IP-osoite)
 • pyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • noudetun tiedoston nimi
 • HTTP-tilakoodi
 • siirretty datamäärä
 • internetsivu, jolta siirryit sivustoomme (viittaajan URL-osoite)
 • selain/käyttöjärjestelmä/käyttöliittymä
 • käytetyn palvelinpalvelun tiedot
 • protokollaversio

Nämä anonyymit tiedot tallennetaan erillään mahdollisesti antamistasi henkilötiedoista, joten niitä ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön. Tietoja annetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain tai tuomioistuimen päätöksen sitä edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Pidätämme kuitenkin oikeuden tarkastaa näitä tietoja jälkikäteen, jos tietoomme tulee viitteitä lainvastaisesta käytöstä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi sivustoomme suuntautuva palvelunestohyökkäys.

b) Suostumuksen antaminen ConsentManager-teknologian välityksellä

Sivustomme käyttää ConsentManagerin suostumusteknologiaa, jolla se hankkii suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen päätelaitteeseesi tai tiettyihin teknologioihin ja niiden dokumentoimiseen tietosuojaa noudattamalla. Tämän teknologian tarjoaa Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Ruotsi, sivusto: https://www.consentmanager.de (jäljempänä “ConsentManager”).
Kun vierailet sivustossamme, muodostamme yhteyden ConsentManagerin palvelimiin hankkiaksemme suostumuksesi ja muut luvat evästeiden käyttämistä varten. Tämän jälkeen ConsentManager tallentaa evästeen selaimeesi annettujen suostumusten tai niiden peruuttamisen seuraamista varten. Tässä yhteydessä saadut tiedot tallennetaan siihen saakka, kunnes vaadit niiden poistamista, CMP (Consent-Manager-Provider) poistaa evästeen itse tai tietojen tallentamisperuste päättyy. Tämä ei vaikuta pakottaviin lakisääteisiin säilytysvelvollisuuksiin.
Voit muuttaa antamaasi suostumusta tai määritettyjä asetuksia tai peruuttaa ne milloin tahansa selainikkunan vasemmassa alakulmassa olevan ConsentManager-kuvakkeen kautta.
ConsentManageria käytetään evästeiden käyttämiseen tarvittavien lainsäädännössä kuvattujen suostumusten hankkimiseen. Oikeusperuste tähän on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 momentin 1 alakohta c.

Henkilötietojen käsittely

Olemme tehneet sopimuksen henkilötietojen käsittelystä yllä mainittujen palvelujen käyttämistä varten. Kyseessä on tietosuojalaissa kuvattu sopimus, joka takaa, että näitä sivustomme käyttäjien henkilökohtaisia tietoja käsitellään ainoastaan antamiemme ohjeiden ja GDPR:n mukaisesti.

c) Googlen tekniikat

Sivustossamme käytetään seuraavia tekniikoita, jotka omistaa Google Ireland Limited, rekisteröintinumero: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (Google).

Muistutamme, että Google käyttää omia, meistä riippumattomia tietosuojamääräyksiään. Emme vastaa näistä määräyksistä ja menettelyistä. Tutustu Googlen tietosuojamääräyksiin, ennen kuin käytät sivustoamme. Ne löydät täältä: https://policies.google.com/privacy.

i. Google Tag Manager

Tämän lisäksi käytämme jo kuvattuja analyysipalveluita tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta ensimmäinen alakohta f alakohta. Google Tag Manager asettaa vain tageja. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: Evästeitä ei aseteta eikä henkilötietoja kerätä. Google Tag Manager kuitenkin laukaisee muita tageja, jotka puolestaan saattavat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan käytä näitä tietoja. Jos domain- tai evästetasolla tehdään käytöstä poisto, se jää voimaan kaikille seuranta-tageille, jos ne on asetettu Google Tag Managerilla. Lisätietoja Google Tag Managerista löytyy seuraavista osoitteista: http://www.google.de/tagmanager/faq.html ja http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

ii. Google Adwords Conversion Tracking

Jos annat etukäteen suostumuksesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti), käytämme Google Conversion Tracking -työkalua sivustomme käytön tilastointiin ja optimointiin käyttöäsi varten. Tällöin Google Adwords asettaa tietokoneellesi evästeen, jos tulet sivustoomme Google-mainoksen kautta. Nämä evästeet vanhenevat 30 päivässä, eikä niistä voi tunnistaa käyttäjiä henkilökohtaisesti. Jos käyttäjä vierailee Adwords-asiakkaan sivuston tietyillä sivuilla evästeen ollessa vielä voimassa, Google ja asiakas voivat tunnistaa, että käyttäjä klikkasi mainosta ja hänet ohjattiin tälle sivulle. Jokainen Adwords-asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei siis voi seurata Adwords-asiakkaiden sivujen kautta. Conversion-evästeiden avulla hankittujen tietojen avulla voidaan luoda Conversion-tilastoja Adwords-asiakkaille, jotka saavat tietoonsa, moniko asiakas on napsauttanut heidän mainostaan ja ohjattu sivulle, jossa on käytössä Conversion Tracking -tagi. He eivät kuitenkaan saa mitään sellaisia tietoja, joista käyttäjän henkilöllisyyden voisi tunnistaa. Conversion Tracking -evästeet voi poistaa käytöstä myös määrittämällä selaimen asetuksissa, että evästeiden asettaminen toimialueelta www.googleadservices.com on estetty. Googlen Conversion-Tracking-palvelun tietosuojaohjeet löytyvät täältä https://services.google.com/sitestats/de.html.

iii. Google Remarketing

Jos annat etukäteen suostumuksesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti), käytämme Googlen uudelleenmarkkinointitekniikkaa. Tämän tekniikan avulla mainontaa kohdennetaan Google Partner -verkoston sivuilla uudelleen niihin käyttäjiin, jotka ovat jo käyneet verkkosivuillamme ja osoittaneet kiinnostusta tarjontaamme kohtaan. Mainosten esittäminen perustuu evästeiden käyttöön. Näiden tekstitiedostojen avulla voidaan analysoida käyttäjän käytöstä hänen vieraillessaan verkkosivuilla ja tämän jälkeen näyttää hänelle kohdennettuja tuotesuosituksia ja hänen kiinnostuksenkohteisiinsa perustuvia mainoksia.

iv. Google Maps

Jos annat etukäteen suostumuksesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti), tässä sivustossa käytetään Google Maps -lisäosaa karttojen ja sijaintien esittämiseen. Aina kun Google Maps suoritetaan, Google asettaa evästeen, jolla voidaan työstää käyttäjäasetuksia ja -tietoja näytettäessä sivu, johon Google Maps on integroitu. Tätä Googlen evästettä ei yleensä poisteta, kun selain suljetaan, vaan se on yleensä voimassa määrätyn ajan, jos sitä ei sitä ennen poisteta manuaalisesti.
Google Mapsin ja sen kautta hankittujen tietojen käyttö on Googlen käyttöehtojen http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ja ylimääräisten https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html alaista.

v. Google Fonts

Jos annat tähän suostumuksesi etukäteen (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan a alakohta), käytämme Googlen tarjoamia fontteja. Google Fonts takaa korkean näytön laadun. Lisäksi Google-fontit optimoidaan automaattisesti verkkokäyttöön, mikä säästää tietomäärää ja takaa nopeat latausajat. Google Fontsia käyttämällä vältetään suurelta osin ongelmat, jotka johtuvat erilaisista kuvasynteesijärjestelmistä (renderöinti) eri selaimissa, käyttöjärjestelmissä ja mobiililaitteissa. Google Fontsia käytettäessä fontit ladataan uudelleen Googlen palvelimen kautta. Tämä ulkoinen kutsu välittää tietoja Googlen palvelimille. Tällä tavoin Google tunnistaa myös, että sinä tai IP-osoitteesi vierailet verkkosivustollamme. Google Fonts tallentaa CSS- ja fonttipyynnöt turvallisesti Googleen.
Googlen käyttöehdot löytyvät osoitteesta Googlen käyttöehdot - Tietosuojaselosteet ja käyttöehdot - Google.
Lisätietoja Google Fontsista on osoitteessa Usein kysytyt kysymykset | Google Fonts | Google Developers.

d) YouTube

Jos annat etukäteen suostumuksesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti), sivustossamme käytetään Googlen käyttämän YouTube-sivuston lisäosia, eli valinnaisia ohjelmistokomponentteja, jotka laajentavat olemassa olevaa ohjelmistoa. Sivuston operaattori on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kun vierailet jollakin sivullamme, jossa on YouTube-laajennus, järjestelmä muodostaa yhteyden YouTuben palvelimille. Samalla YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet käynyt. Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, YouTube voi lisätä selainkäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. YouTuben käytön intressinä on online-tarjontamme esittäminen houkuttelevasti. Lisätietoja käyttäjätietojen käytöstä löytyy YouTuben tietosuojakäytännöstä: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

e) Facebook Pixel

Jos annat etukäteen suostumuksesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti), sivustomme käyttää konversioiden mittaamiseen käyttäjätoimintapikseliä, jonka tekijä on Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat (Facebook). Sivuston käyttäjän käyttäytymistä voidaan seurata sen jälkeen, kun käyttäjä on napsauttanut Facebook-mainosta ja ohjattu myyjän sivustoon. Näin voidaan arvioida Facebook-mainosten tehokkuutta tilasto- ja markkinatutkimustarkoituksia varten ja optimoida tulevia mainontatoimia. Kerätyt tiedot ovat meille sivuston hallinnoijana anonyymejä. Emme voi selvittää niistä käyttäjien henkilöllisyyksiä. Facebook kuitenkin tallentaa tiedot ja työstää niitä siten, että ne voidaan yhdistää kunkin käyttäjän profiiliin ja että Facebook voi käyttää tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa omien tietojen käyttöä koskevien käytäntöjensä mukaan. Tämän ansiosta Facebook voi näyttää mainoksia Facebook-sivuilla ja Facebookin ulkopuolella. Sivuston hallinnoijina emme pysty vaikuttamaan tällaiseen tietojen käyttöön. Facebookin tietosuojaohjeista löytyy lisää tietoja yksityisyytesi turvaamiseen: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Jos annat etukäteen suostumuksesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti), käytämme verkkosivuillamme LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, myöhemmin LinkedIn) -alustan toimintoja ja analyysejä, sekä Conversion Tracking -tekniikkaa. Tämän LinkedInin tarjoaman tekniikan avulla näkyviin tulee sinulle ajankohtaisia ja mielenkiinnonkohteidesi mukaisia mainoksia. Lisäksi vastaanotamme LinkedIniltä koottuja ja anonyymeja tietoja mainostoimista ja tietoja siitä, miten käytit verkkosivuamme. Tähän LinkedIn käyttää Javascript-koodia ja evästeitä. Näin kerätään tietoja verkkosivumme käytöstä, kuten URL, edellinen URL, IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet, aikaleima ja profiili. Kerätyt tiedot salataan ja muutetaan nimettömiksi 7 vuorokauden sisällä. Nimettömät tiedot poistetaan 90 päivän kuluttua. LinkedIn ei luovuta verkkosivun omistajalle henkilöstä kertovia tietoja, vaan kokoaa yhteenvetoja verkkosivun kohderyhmästä ja näytetyistä mainoksista. LinkedInin Conversion Tracking -tekniikan käytön yhteydessä koottuja tietoja käsitellään Yhdysvalloissa LinkedIn Inc:n palvelimissa EU:n vakiolausekkeiden pohjalta. Lisätietoja LinkedInin tietosuojalausunnosta osoitteessa: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

g) etracker

Sivustossamme käytetään etracker-analysointipalvelua. Sen tarjoaa käyttöön etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hampuri, Saksa. Tiedoista voidaan muodostaa salanimellä käyttäjäprofiili. Siihen voidaan käyttää evästeitä, joiden käyttöön pyydetään kuitenkin etukäteen suostumustasi (tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta ensimmäinen alakohta a alakohta). Evästeiden avulla selaimesi voidaan muistaa. Kerättyjä tietoja ei käytetä sivuston käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen ilman heidän suostumustaan, eikä niitä yhdistetä pseudonyyminimen henkilötietoihin. etrackerin laatimia tietoja käsitellään ja säilytetään vain Saksassa. etracker on tätä varten testattu ja sertifioitu, ja sille on myönnetty tietosuojalaatusinetti ePrivacyseal. Lisätietoja on etrackerin tietosuojamääräyksissä: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Sitecore Tracking

Jos annat etukäteen suostumuksesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti), tässä sivustossa käytetään Sitecoren verkkoanalyysipalveluja, jotta voimme jatkuvasti parantaa verkkosivujemme asiakasystävällisyyttä. Tietoja tietojen käsittelystä Sitecoren kautta ja vastaavista tietosuojamääräyksistä on osoitteessa http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. Lisätietoja käytetyistä evästeistä on osoitteessa http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Integroimme Antanas Marcelionisin amCharts-palvelun karttoja sivustomme sijainnin esitykseen (https://www.amcharts.com). Tämä on teknisesti tarpeen, minkä vuoksi tuemme vastaavaa tietojen käsittelemistä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohdan mukaisesti. amCharts käyttää käyttäjän tietoja vain karttatoimintojen esittämiseen ja valittujen asetusten välitallennukseen. Näihin tietoihin voivat kuulua myös käyttäjän IP-osoitteet ja sijaintitiedot, joita ei kuitenkaan kerätä ilman käyttäjän suostumusta (tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta ensimmäinen alakohta a alakohta). Tietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa. Tällöin sovimme tietojen käsittelijän kanssa vastaavista EU-vakiosopimuslausekkeista. Lisätietoja on amChartsin tietosuojaselosteessa: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

Sivustossamme käytetään Leadlabia, jonka tekijä on WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart. Leadlab käsittelee anonymisoituja tietoja analyysia ja verkkotarjontamme jatkuvaa optimointia varten. Jos siihen käytetään evästeitä, pyydetään ennalta suostumus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti); muutoin Leadlab toimii ilman evästeitä eikä käsittele henkilötietoja, vaan luo vain oikeushenkilöihin, ei luonnollisiin henkilöihin, liittyviä tietoja. Leadlab käyttää erityisesti niin kutsuttuja pikselitageja (seurantapikseliteknologia). Pikselitagit ovat pieniä sivustossa olevia JavaScript-elementtejä. Keräämällä ja analysoimalla siirrettyjä tietoja voimme kuvata vierailijoiden käyttäytymistä sivustossamme. Kuvaus perustuu erityisesti sivuston käytöstä saatuihin erilaisiin kiinnostuksenkohteisiin ja vierailijan maantieteelliseen sijaintiin.

k) UCommerce

Verkkokauppamme tuottaa Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, CVR-nro 32267149. Jos teet tilauksen verkkokaupasta, kaupan ja sopimuksen solmimisen kannalta on pakollista käsitellä henkilötietoja. Oikeusperuste tähän on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tiedot kerätään, tallennetaan ja mahdollisesti välitetään eteenpäin, jos se on tarpeen, jotta sopimussuoritukset voidaan toteuttaa. Pakolliset tiedot on merkitty verkkokaupassa erikseen. Ilman näitä tietoja sopimuksen solmiminen ei ole mahdollista. Tallennuksen pituus määräytyy kauppa- ja vero-oikeudellisten ehtojen mukaan ja voi kestää korkeintaan 10 vuotta.
Tietoja UCommercen tekemästä tietojenkäsittelystä ja heidän tietosuojakäytännöstään on osoitteessa https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Maksupalveluntarjoajamme on Adyen N.V. Maksun (esim. luottokortti, EPS, pankkikortti, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay, Apple Pay) käsittelee Adyen N.V:n Saksan toimisto, Friedrichstraße 63, 10117 Berlin, jolle luovutamme tilaukseen liittyviä tietoja sekä tilaustietoja EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan. Tietoja luovutetaan vain maksun käsittelytarkoituksiin maksupalveluntarjoajalle (Adyen) vain siinä määrin, mikä on tämän tarkoituksen mukaista. Tietoja Adyenin tekemästä tietojenkäsittelystä ja heidän tietosuojakäytännöstään on osoitteessa www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

m) Palvelintilan vuokraaminen ja sisällönjakeluverkot (CDN)

Vuokraamme palvelintilaa sivustomme sisällöille seuraavilta palveluntarjoajilta:

i. Hetzner

Palveluntarjoaja on Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (jäljempänä Hetzner).

Lisätietoja on Hetznerin tietosuojalausekkeessa: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Hetzner käyttää tietoja artiklan 6 momentin 1 alakohdan f mukaisesti. Meillä on oikeutettu etu sivustomme mahdollisimman luotettavaan esitykseen. Mikäli vastaava suostumus on haettu, käsittely tapahtuu yksinomaan GDPR:n artiklan 6 momentin 1 alakohdan a ja TTDSG:n pykälän 25 momentin 1 mukaisesti, sikäli kuin suostumus evästeiden tallentamiseen tai käyttäjän päätelaitteessa oleviin tietojen saantiin (esim. laitteen sormenjälkitunnistus) sisältyvät TTDSG:n piiriin. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Henkilötietojen käsittely

Olemme tehneet sopimuksen henkilötietojen käsittelystä yllä mainittujen palvelujen käyttämistä varten. Kyseessä on tietosuojalaissa kuvattu sopimus, joka takaa, että näitä sivustomme käyttäjien henkilökohtaisia tietoja käsitellään ainoastaan antamiemme ohjeiden ja GDPR:n mukaisesti.

ii. Amazon CloudFront CDN

Käytämme Amazon CloudFront -sisällönjakeluverkkoa. Palveluntarjoaja on Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (jäljempänä “Amazon”).

Amazon CloudFront -sisällönjakeluverkko on maailmanlaajuisesti sijoittunut sisällönjakeluverkko. Sisällönjakeluverkko huolehtii teknisestä tiedonsiirrosta selaimesi ja sivustomme välillä. Näin voimme parantaa sivustomme maailmanlaajuista saavutettavuutta ja suorituskykyä.

Amazon CloudFront -sisällönjakeluverkon käyttö perustuu oikeutettuun etuumme mahdollisimman häiriöttömän ja toimintavalmiin verkkopalvelun tarjoamiseen (artiklan 6 momentin 1 alakohdan f mukaisesti).

Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU-komission vakiosopimuslausekkeiden nojalla. Lisätietoja on täällä: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Lisätietoja Amazon CloudFront CDN:stä on täällä: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Henkilötietojen käsittely

Olemme tehneet sopimuksen henkilötietojen käsittelystä yllä mainittujen palvelujen käyttämistä varten. Kyseessä on tietosuojalaissa kuvattu sopimus, joka takaa, että näitä sivustomme käyttäjien henkilökohtaisia tietoja käsitellään ainoastaan antamiemme ohjeiden ja GDPR:n mukaisesti.

iii. Amazon Web Services (AWS)

Palveluntarjoaja on Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (jäljempänä AWS).

Aina kun vierailet sivustossamme, henkilökohtaisia tietojasi käsitellään AWS:n palvelimissa. Tällöin henkilökohtaisia tietoja voidaan siirtää myös AWS:n emoyhtiöön Yhdysvalloissa. Tiedonsiirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n vakiosopimuslausekkeiden nojalla. Lisätietoja on täällä: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Lisätietoja on AWS:n tietosuojalausekkeessa: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

AWS käyttää tietoja artiklan 6 momentin 1 alakohdan f mukaisesti. Meillä on oikeutettu etu sivustomme mahdollisimman luotettavaan esitykseen. Mikäli vastaava suostumus on haettu, käsittely tapahtuu yksinomaan GDPR:n artiklan 6 momentin 1 alakohdan a ja TTDSG:n pykälän 25 momentin 1 mukaisesti, sikäli kuin suostumus evästeiden tallentamiseen tai käyttäjän päätelaitteessa oleviin tietojen saantiin (esim. laitteen sormenjälkitunnistus) sisältyvät TTDSG:n piiriin. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Henkilötietojen käsittely

Olemme tehneet sopimuksen henkilötietojen käsittelystä yllä mainittujen palvelujen käyttämistä varten. Kyseessä on tietosuojalaissa kuvattu sopimus, joka takaa, että näitä sivustomme käyttäjien henkilökohtaisia tietoja käsitellään ainoastaan antamiemme ohjeiden ja GDPR:n mukaisesti.

n) Userliken laajennettu tietosuojatila

Tukikanaviemme tai live-keskustelujärjestelmien kautta tulleiden käyttäjätiedustelujen käsittelemiseen käytämme Userlikea (jäljempänä “Userlike”). Palveluntarjoaja on Userlike UG (rajavastuuyhtiö), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Köln.

Meille lähettämäsi tiedot voidaan tallentaa Userlike-Ticket-järjestelmään tai niihin voidaan vastata yhteistyökumppaniemme live-keskustelussa. Kun otat yhteyttä meihin Userliken kautta, me ja Userlike tallennamme muun muassa nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jos ilmoitat ne, ja käydyn keskustelun. Nämä tiedot kerätään profiiliin.

Meille suunnatut tiedot jäävät meille siihen saakka, kunnes vaadit meiltä niiden poistamista tai kun peruste tietojen tallentamiselle päättyy (esim. kyselysi käsittelemisen päättymisen jälkeen). Tämä ei vaikuta pakottaviin lakisääteisiin määräyksiin – erityisesti lakisääteisiin säilytysaikoihin.

Userlike käyttää tietoja artiklan 6 momentin 1 alakohdan f mukaisesti. Meillä on oikeutettu etu tiedustelujesi mahdollisimman nopeaan, luotettavaan ja tehokkaaseen käsittelemiseen. Mikäli vastaava suostumus on haettu, käsittely tapahtuu yksinomaan GDPR:n artiklan 6 momentin 1 alakohdan a ja TTDSG:n pykälän 25 momentin 1 mukaisesti, sikäli kuin suostumus evästeiden tallentamiseen tai käyttäjän päätelaitteessa oleviin tietojen saantiin (esim. laitteen sormenjälkitunnistus) sisältyvät TTDSG:n piiriin. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja on Userliken tietosuojalausekkeessa: https://www.userlike.com/de/data-privacy ja https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Henkilötietojen käsittely

Olemme tehneet sopimuksen henkilötietojen käsittelystä yllä mainittujen palvelujen käyttämistä varten. Kyseessä on tietosuojalaissa kuvattu sopimus, joka takaa, että näitä sivustomme käyttäjien henkilökohtaisia tietoja käsitellään ainoastaan antamiemme ohjeiden ja GDPR:n mukaisesti.

 

10. Julkaisumme sosiaalisessa mediassa / tietojen käsittely sosiaalisen median verkkojen kautta

Ylläpidämme seuraavassa lueteltuja julkisia profiileja sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalisen median alustat kuten Facebook, Xing jne. voivat myös analysoida käyttäjätietoja, kun käytät näitä alustoja ja niiden sisältöjä ja toimintoja (esim. Tykkää-painike tai mainokset). Tutustuessasi sosiaalisen median profiileihimme käynnistyy useita tietosuojaan kannalta oleellisia mainosprosesseja.

Tarkemmin: Kun olet kirjautunut sosiaalisen median käyttäjätiliisi ja käyt katsomassa sosiaalisen median tiliämme, kyseisen sosiaalisen median alustajan tuottaja voi yhdistää tämän käynnin osaksi käyttäjätilisi säännöllistä toimintaan. Henkilötietojasi voidaan kerätä myös tietyissä tapauksissa myös silloin, kun et ole kirjautunut käyttäjätilillesi tai jos sinulle ei ole tiliä käyntiin käytettyyn sosiaalisen median alustaan. Tietoja kerätään näin mm. evästeillä, jotka tallennetaan päätelaitteeseesi, tai merkitsemällä IP-osoitteesi muistiin.

Näin kerättyjen tietojen avulla sosiaalisten media-alustojen ylläpitäjät voivat luoda käyttäjäprofiileja, joihin tallennetaan mieltymyksesi ja mielenkiinnonkohteesi. Tällä tavalla sinulle voidaan näyttää kyseisen sosiaalisen median alustan sisällä ja sen ulkopuolella sinua kiinnostavia mainoksia. Jos sinulla on tili jossakin sosiaalisen median sovelluksessa, nämä sinua kiinnostavat mainokset voivat näkyä kaikissa laitteissa, joilla olet parhaillaan kirjautuneena tilillesi tai joilla olet joskus kirjautunut tilillesi.

Huomaa, että tavat, joilla sosiaalisen median alustat käsittelevät tietoja, eivät olet kattavasti tiedossa. Sosiaalisen median palvelun tarjoajan mukaan myös muita mainostukseen liittyviä menettelyjä voidaan käyttää. Katso lisätietoja näistä kulloisenkin sosiaalisen median alustan käyttöehdoista ja tietosuojalausunnosta.

a) Oikeusperusta

Julkaisumme sosiaalisessa mediassa pyrkivät mahdollisimman laajaan näkyvyyteen internetissä. Tämä muodostaa oikeutetun edun EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 momentin 1 alakohdan f mukaisesti. Sosiaalisen median alustojen käyttämät analyysiprosessit perustuvat mahdollisesti muihin oikeusperusteisiin, jotka sosiaalisen median alustojen ylläpitäjät ilmoittavat (esim. suostumus EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 momentin 1 kohdan a mukaisesti).

b) Rekisterinpitäjä ja oikeusvaade

Kun tarkastelet julkaisujamme sosiaalisen median alustoilla (esim. Facebook), olemme yhdessä sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa tämän vierailun aloittamien tietojenkäsittelytoimenpiteiden tuloksena kerättyjen tietojen rekisterinpitäjiä. Voit käyttää sinusta kerättyihin tietoihin liittyviä oikeuksiasi (saada tietoa, oikaista, poistaa, rajoittaa käsittelyä, siirtoa ja tehdä valituksen) ilmoittamalla vaateesi joko meille tai kyseessä olevan sosiaalisen median alustan (esim. Facebook) ylläpitäjälle.
Huomaa, että huolimatta asemastaan yhteisrekisterinpitäjänä, sosiaalisten medioiden alustojen ylläpitäjät eivät voi täysin hallita sosiaalisten medioiden alustojen tiedonkäsittelyä. Meidän mahdollisuutemme vaikuttaa asiaan rajoittuvat suurimmalta osin kulloisenkin palvelujentarjoajan kanssa tehtävään yrityspolitiikkaan.

c) Säilyttämisen kesto

Poistamme itse sosiaalisen median alustojen kautta keräämämme tiedot järjestelmästämme heti, kun niiden säilyttämiseen ei ole enää tarvetta, kun vaadit meitä poistamaan tiedot, kun perut suostumuksesi tietojen säilyttämiseen tai kun tarve tietojen säilyttämiseen poistuu. Tallennetut evästeet säilyvät tallennettuina päätelaitteeseesi, kunnes poistat ne. Tällä ei ole vaikutusta sitoviin laillisiin määräyksiin, kuten säilytyksen määräaikoihin.
Emme voi vaikuttaa siihen, kuinka kauan sosiaalisen median alustan ylläpitäjä säilyttää tietojasi omia tarkoituksiaan varten. Saat tarkempia tietoja suoraan sosiaalisen median alustan ylläpitäjiltä (esim. alustojen tietosuojakäytännöistä, katso alla).

d) Yksittäiset sosiaalisen median alustat

i. Facebook

Meillä on oma Facebook-profiili. Palveluntarjoaja on Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Yhdysvallat.

Olemme tehneet Facebookin kanssa sopimuksen käsiteltävät tiedot kattavan yhteisrekisterin (Controller Addendum) ylläpitämisestä. Tässä sopimuksessa sovitaan, mistä tietojen käsittelyn toimenpiteistä esim. Facebook on vastuussa, kun käyt Facebook-sivuillamme. Voit tutustua tähän sopimukseen seuraavan linkin kautta: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Voit säätää mainosasetuksia itse oman käyttäjätilisi kautta. Napsauta seuraavaa linkkiä ja kirjaudu sisään: www.facebook.com/settings. Katso tarkemmat tiedot Facebookin tietosuojalausekkeesta: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

Meillä on oma Instagram-profiili. Palveluntarjoaja on Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Yhdysvallat. Katso lisätietoja tavoista, joilla Instagram käsittelee henkilötietoja, Instagramin tietosuojalausekkeesta: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

Meillä on oma XING-profiili. Palveluntarjoaja on XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Saksa. Katso lisätietoja tavoista, joilla he käsittelevät henkilötietoja, XING:in tietosuojalausekkeesta: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

iv. LinkedIn

Meillä on LinkedIn-profiili. Palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. LinkedIn käyttää vakiosopimusehtoa (tai EU-malliehtoa) henkilötietojen siirtämisestä EU:n ulkopuolelle. LinkedIn hyödyntää mainosevästeitä. Jos haluat poistaa LinkedInin mainosevästeet käytöstä, tee se seuraavan linkin kautta: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Katso lisätietoja tavoista, joilla LinkedIn käsittelee henkilötietoja, LinkedInin tietosuojalausekkeesta: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Tämä sivusto käyttää uudelleenkohdistus- ja muuntotyökalua, jonka tarjoaa LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. Sen avulla tämän sivuston kävijöille voidaan näyttää kohdennettuja mainoksia LinkedIn-alustalla.
Tätä varten, kun vierailet sivustossamme, päätelaitteesi selaimeen tallennetaan eväste, pieni tekstitiedosto, jonka voimassaolo päättyy 120 päivän kuluttua. Kun käyttäjä vierailee tietyillä tämän sivuston sivuilla ja on samanaikaisesti kirjautuneena LinkedIn-tililleen, muodostetaan yhteys LinkedInin palvelimiin, joiden kautta alustalla voidaan näyttää kiinnostuksenkohteisiin perustuvaa mainontaa. Samanaikaisesti me ja LinkedIn voimme tämän evästeen avulla luoda anonyymejä raportteja LinkedIn-alustan mainosten toimivuudesta ja hankkia tietoja toiminnasta sivustossa. Mainoksia ei näytetä eikä tilastoraportteja luoda, jos käyttäjä ei ole sivustovierailun aikana samanaikaisesti kirjautuneena LinkedIn-tililleen. Käyttäjää ei koskaan voi tunnistaa evästeiden avulla hankituista tiedoista. Kaikki yllä mainitut toiminnot, erityisesti evästeiden tallentaminen käytettyyn päätelaitteeseen tietojen keräämistä varten, toteutuu ainoastaan silloin, jos olet antanut meille GDPR:n artiklan 6 momentin 1 alakohdan a mukaisen nimenomaisen suostumuksen siihen. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen poistamalla sivustoon asennetun evästesuostumustyökalun käytöstä.
Katso lisätietoja tavoista, joilla LinkedIn käsittelee henkilötietoja, LinkedInin tietosuojalausekkeesta: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

Käytämme internettoiminnassamme LinkedIn Marketing Solutions -palvelua, jonka tarjoaa LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä "LinkedIn"). Tämän avulla pystymme näyttämään internetsivumme kävijöille soveltuvampia sisältöjä heidän kiinnostuksenkohteidensa perusteella sen mukaan, miten he käyttäytyvät sosiaalisessa LinkedIn-verkostossa. Näiden sisältöjen näyttäminen perustuu aiemman käyttäytymisen evästepohjaiseen analysointiin, jonka yhteydessä ei tallenneta mitään henkilökohtaisia tietoja. Tällaiseen kiinnostuksenkohteisiin perustuvaan sisältömääritykseen käytetään evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneeseesi tai mobiilipäätelaitteeseesi, jotta saadaan pseudonymisoitua tietoa surfauskäyttäytymisestäsi ja sisältöjä voidaan mukauttaa yksilöllisesti tallennettujen tietojen perusteella.
Tietoja voidaan luokitella käyttäjän henkilön mukaisesti sellaisten lisätietojen avulla, joita LinkedIn on tallentanut käyttäjästä esimerkiksi sosiaalisen LinkedIn-verkon tiliomistajuuden perusteella. LinkedIn surfauskäyttäytymistä algoritmin perusteella ja voi sen avulla näyttää kohdennettuja tuotesuosituksia mukautettuina mainosbannereina käyttäjän LinkedIn-tilillä. LinkedIn voi lisäksi yhdistää evästeiden avulla hankittuja tietoja muihin tietoihin, joita LinkedIn on hankkinut muilta verkkosivuilta ja/tai sosiaalisen LinkedIn-verkon käyttämisen yhteydessä ja muodostaa siten pseudonymisoituja käyttöprofiileja. Saatuja tietoja ei saa kuitenkaan missään tapauksessa käyttää tämän sivuston käyttäjän henkilökohtaiseen tunnistamiseen.
Kaikki yllä mainitut toiminnot, erityisesti evästeiden tallentaminen käytettyyn päätelaitteeseen tietojen keräämistä varten, toteutuu ainoastaan silloin, jos olet antanut meille GDPR:n artiklan 6 momentin 1 alakohdan a mukaisen nimenomaisen suostumuksen siihen. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen poistamalla sivustoon asennetun evästesuostumustyökalun käytöstä.
Katso lisätietoja tavoista, joilla LinkedIn käsittelee henkilötietoja, LinkedInin tietosuojalausekkeesta: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics ja LinkedIn Ads

Käytämme sivustossamme LinkedIn Corporationin muunto- ja jäljitysteknologiaa sekä uudelleenkohdistustoimintoa. Tämän teknologian avulla tämän sivuston käyttäjille voidaan näyttää kohdennettuja mainoksia LinkedInissä. Lisäksi on mahdollisuus luoda anonyymejä raportteja mainosten toimivuudesta ja kerätä tietoa toiminnasta sivustossa. Tähän liittyy tämän sivuston LinkedIn Insight -tunniste, jonka kautta muodostetaan yhteys LinkedIn-palvelimeen heti, kun vierailet tässä sivustossa ja olet samanaikaisesti kirjautuneena LinkedIn-tilillesi. LinkedInin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy on lisätietoa tietojen keräämisestä ja käyttämisestä sekä mahdollisuuksista ja oikeuksista yksityisyytesi suojaamiseen. Kun olet kirjautuneena sisään LinkedIniin, voit milloin tahansa poistaa tiedonkeruun käytöstä seuraavaa linkkiä käyttämällä: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Henkilötietojen käyttö ja luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Luovutamme henkilötietojasi Blickle-konsernin yrityksille tai markkinointiyrityksille, jos annat vastaavan suostumuksen tai jos se on tarpeen voidaksemme tarjota sinulle toivomiasi palveluita tai tietoja. Jos Blickle-konsernin yritys tai markkinointiyritys haluaa käyttää henkilötietojasi uuteen tarkoitukseen, ilmoitamme siitä sinulle etukäteen.

Tarjoamme jotkin sivustomme toiminnot käyttöösi yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, mikä edellyttää henkilötietojesi luovuttamista näille palveluntarjoajille. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta on esimerkiksi pakettien toimittaminen, kirjeiden ja sähköpostien lähettäminen, tietokantojemme analysointi, IT-palvelut, mainonta, maksutapahtumien käsittely ja asiakaspalvelu. Tällaiset palveluntarjoajat pääsevät käsiksi henkilötietoihin, joita tarvitaan tilaamiesi tuotteiden tai palveluiden toteuttamiseen. He eivät kuitenkaan saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Lisäksi he ovat velvollisia käsittelemään tietoja tämän tietosuojalausekkeen ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jos jotkin tällaisista alihankkijoista ovat EU:n tietosuoja-asetuksen 28 momentin mukaisia alihankkijoita, olemme solmineet asianmukaiset sopimukset. Vastaava pätee, jos kyseessä on yhteisrekisterinpitäjä. Olemme valinneet nämä osapuolet huolellisesti ja ryhtyneet toimiin luovuttamiemme henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kun tilaat meiltä jonkin palvelun tai tuotteen, henkilötietojasi käytetään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista tilatun suorituksen toteuttamiseksi (esimerkiksi tiedustelujen käsitteleminen tai esitteiden tilaaminen). Tähän lasketaan mukaan myös tietojesi luovuttaminen kuljetus- tai luottoyrityksille tai muille tahoille, joita käytetään palvelun tuottamiseen tai käytetyn palveluntarjoajan sopimuksen täyttämiseen.

Tähän menettelyyn on seuraavat poikkeukset: Luovutamme tietoja asiakastileistä ja henkilötietoja asiakkaista, kun meillä on siihen lakisääteinen velvollisuus sekä poikkeustilanteissa, kun tietojen luovuttaminen on välttämätöntä omien keskeisten oikeuksiemme ja/tai asiakkaidemme ja kolmansien osapuolten keskeisten oikeuksien suojaamiseksi, esimerkiksi verkkoinfrastruktuuriimme kohdistuvissa hyökkäyksissä. Tällaisissa tapauksissa voi olla kyse esimerkiksi tietojen vaihtamisesta sellaisten yritysten kanssa, jotka erikoistuvat väärinkäytösten ja luottokorttipetosten estämiseen ja niiden vahinkojen minimointiin ja/tai kyberturvallisuuteen. Haluamme tehdä nimenomaisesti selväksi, että tällaisissa tilanteissa tietoja ei luovuteta kyseisille yrityksille taloudellisiin tarkoituksiin, jotka ovat tämän tietosuojalausekkeen vastaisia.

Henkilötietoja ei luovuteta muilla tavoin, eikä niitä varsinkaan myydä kolmansille osapuolille.

 

12. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Tietoja siirretään periaatteessa vain sellaisiin kolmansiin maihin, joissa tietosuojan taso on riittävä, sekä erityistakeiden perusteella, kuten EU-komission vakiosopimuslausekkeilla sopimuksellisesti velvoitetut tahot. Tällöin välitettäviä tietoja saattavat olla selainasetusten mukaisesti esimerkiksi IP-osoitteet ja/tai ns. Referral-linkit tai muut online-tunnisteet. Koska emme itse vastaa näiden tietojen muodostumisesta, emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että henkilötietoja muodostuu ja niitä siirretään tietosuoja-asetuksen voimassaoloalueen ulkopuolelle.

 

13. Luottamuksellisuus

Tiedostamme, että antamasi tiedot voivat olla luottamuksellisia. Emme myy, vuokraa, jakele tai muuten hyödynnä kaupallisesti henkilötietoja, pois lukien se, että saamme luovuttaa tietoja palveluntarjoajillemme tässä tietosuojaohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin. Takaamme tietojesi luottamuksellisuuden ja suojaamme niitä tietosuojaohjeemme ja kaikkien sovellettavien lakisääteisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

 

14. Tietoturva

Käytämme asianmukaisia, tämänhetkiseen tietämykseen perustuvia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi tahalliselta ja tahattomalta manipuloinnilta, häviämiseltä, häiriöiltä ja asiattomien henkilöiden käytöltä. Tietojasi säilytetään turvallisessa yritysympäristössä, joka ei ole yleisölle avoin. Suojaustoimenpiteemme tarkastetaan säännöllisesti, ja niitä parannetaan teknologisen kehityksen mukaan.
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, huomaathan, että salaamattomissa sähköpostiviesteissä lähetettyjen tietojen luottamuksellisuutta ei pystytä takaamaan. Kolmannet osapuolet voivat nähdä salaamattomien sähköpostiviestien sisällön. Siksi suosittelemme lähettämään luottamukselliset tiedot meille joko salattuina sivustossa olevalla yhteydenottolomakkeella tai postitse.
Sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan yhteydenpitoon kanssasi. Sitä ei käytetä muilla tavoin, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille.

 

15. Tietojesi suojaaminen TLS- tai SSL-tekniikalla

Turvalliseen tiedonsiirtoon internetissä käytämme TLS-hybridisalausprotokollaa (Transport Layer Security), joka tunnetaan yleisemmin edeltäjänsä SSL:n (Secure Sockets Layer) nimellä. Tämä ohjelmisto salaa lähettämäsi tiedot. Kaikki tietosuojaa vaativat tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan salatussa muodossa.

 

Tämän tietosuojalausekkeen versio ja muutokset

Tämänhetkinen versio on päivätty 12. tammikuuta 2021. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta milloin tahansa senhetkisten tietosuoja-asetusten mukaisesti tulevaa voimassaoloa koskien. Muutokset julkaistaan täällä.