Lisävarusteet

Lukitus- ja jarrujärjestelmät

Blicklen pyörä- ja kääntölukitukset

Lukitusjärjestelmillä voidaan pyörän pyöriminen ja kääntökehän kääntyminen lukita lepoasennossa paikalleen (pyörä- ja kääntölukitus). Käytöstä riippuen pyöriin voidaan valita etu- tai jättöpuolella liikkuva, paikallaan pysyvä tai keskuskäyttöinen lukitus. Etupuoleinen on asennettu kulkusuuntaan nähden pyörän etupuolelle, jättöpuoleinen sen takapuolelle. Paikallaan pysyvä lukitusjärjestelmä ei käänny kääntökehän mukana, vaan mekanismi pysyy aina kiinnityslevyyn nähden paikallaan. Keskuslukituksessa kaksi tai useampi pyörä voidaan lukita yhdellä käyttövivulla tai -polkimella.

Käytettävä järjestelmä valitaan sen mukaan, mitä vaatimuksia asetetaan käyttömukavuudelle, asennusolosuhteille ja mahdollisten onnettomuuksien ehkäisylle. Käytettäessä pehmeäpintaisia pyöriä (esimerkiksi VW, VWPP, P, PK, PS) ovat lukitusvoimat pienemmät.

Blicklen jarrut
Lukituksen ja jarrun ero on, että lukitusta käytetään, kun laite on paikallaan, ja lukitus sen myös paikalleen lukitsee. Jarrulla sen sijaan voidaan rajoittaa laitteen nopeutta ajon aikana, mutta jarrulla voidaan myös lukita laite paikalleen.

Blicklen pyörä- ja kääntölukitus stop-fix
Blicklen pyörä- ja kääntölukitus stop-top
Blicklen pyörä- ja kääntölukitus ideal-stop

Blicklen pyörä- ja kääntölukitus „stop-fix“
(lisänimike: -FI)

Blicklen pyörä- ja kääntölukitus „stop-top“
(lisänimike: -ST)

Blicklen pyörä- ja kääntölukitus „ideal-stop“
(lisänimike: -IS)

Kalustepyöriin, kuljetuspyöriin ja raskaan sarjan pyöriin

Tässä jättöpuoleisessa lukitusjärjestelmässä toimii kääntölukitus muotosulkeisesti (LUH-sarja: voimasulkeisesti). Pyörän pyörimisen lukitsee voimasulkeinen, stabiili ja pitkäikäiseksi mitoitettu lukitusmekanismi. Kääntökehässä lovettu lukitusjousi painuu hammastettuun kuulalevyyn. Samanaikaisesti jousen erityinen muotoilu lukitsee pyörän pyörimisen. (LUH-sarja: myös kääntökehä lukittuu voimasulkeisesti).
Lisätietoja löydät täältä.

Lukitusvoimaa voidaan LK- ja LKX- (pyörän Ø 125 x 50 mm lähtien) samoin kuin LUH- ja LH-runkosarjoissa säätää.

Lukitusjärjestelmän rakenteessa on pyritty mahdollisimman pieneen kääntösäteeseen.

Kuljetuspyöriin ja raskaan sarjan pyöriin

Tässä etupuoleisessa lukitusjärjestelmässä lukittuu kääntökehä voimasulkeisesti. Pyörän pyörimisen lukitsee voimasulkeinen, stabiili ja pitkäikäiseksi mitoitettu lukitusmekanismi.

Lukitusvoimaa voidaan säätää.

Lukitusvivun kääntösäde on yleensä pyörän kääntöympyrän sisäpuolella.
Lisätietoja: täällä

 

Kuljetuspyöriin ja raskaan sarjan pyöriin

Tässä paikallaan pysyvässä lukitusjärjestelmässä, jossa lukitusvipu ei pyöri kääntöhaarukan mukana vaan on integroitu kiinnityslevyyn, lukittuu kääntökehä voimasulkeisesti. Joissain pyöräsarjoissa on voimasulkeista lukitusta tuettu muotosulkeisesti. Pyörän pyörimisen lukitsee voimasulkeinen, stabiili ja erittäin pitkäikäiseksi mitoitettu lukitusmekanismi

L-, LH- ja LK-kuljetuspyöräsarjoissa (alkaen pyörän Ø 150 mm) lukitusvoimaa voidaan säätää.

Ideal-stop-pyörissä lukitusvivussa on vakiona kaksi kiinnitysreikää. Näin kaksi kääntöpyörää voidaan yhdistää toisiinsa ja niiden lukitus voidaan kytkeä samanaikaisesti polkimen tai vivuston avulla.
Lisätietoja löydät täältä.

LK- ja LH-sarjan pyörissä on ideal-stop-lukituksella varustettu kääntöpyörä 17 mm lukituksetonta pyörää korkeampi. Rakennekorkeuden yhteensovittamiseksi voidaan lukituksettomien pyörien asentamiseen käyttää muovista sovitinlevyä (nimike: AP3-17).

Blicklen keskuslukitus central-stop (LE- ja LK-sarja)
Blicklen keskuslukitus central-stop (L- ja LH-sarja)
Blicklen pyörälukitus Radstop (poljinkäyttöinen)
Blicklen pyörälukitus Radstop (käsikäyttöinen)

Blicklen keskuslukitus
„central-stop“

(lisänimike: -CS...)

Blicklen keskuslukitus „central-stop“
(lisänimike: -CS...)

Blicklen pyörälukitus „Radstop“
(lisänimike: -RA)

Blicklen pyörälukitus „Radstop“
(lisänimike: -RAH)

LE- ja LK-sarjan kuljetuspyöriin

Tässä lukitusjärjestelmässä kääntökehä lukittuu voimasulkeisesti. Pyörän pyörimisen lukitsee voimasulkeinen, stabiili ja pitkäikäiseksi mitoitettu lukitusmekanismi.

Lukitusjärjestelmän hienous on siinä, että kuljetusvälineen kaksi tai useampi pyörä voidaan lukita samalla vivulla yhtä aikaa. Riippuen lukitusvivun vipuvarresta saadaan erittäin miellyttävät lukitus- ja vapautusvoimat. Lukitusliikkeen vaatima kulma on pieni. Tilaa säästävä päältä operoitava lukitusmekanismi ei käänny pyörän mukana vaan on integroitu kiinnityslevyyn.
Voit katsoa tuotevideon täältä.

L- ja LH-sarjan kuljetuspyöriin ja raskaan sarjan pyöriin

Tässä lukitusjärjestelmässä kääntökehä lukittuu voimasulkeisesti, ja voimasulkeista lukitusta on tuettu muotosulkeisesti. Pyörän pyörimisen lukitsee voimasulkeinen, stabiili ja pitkäikäiseksi mitoitettu lukitusmekanismi.

Lukitusjärjestelmän hienous on siinä, että kuljetusvälineen kaksi tai useampi pyörä voidaan lukita samalla vivulla yhtä aikaa. Riippuen lukitusvivun vipuvarresta saadaan erittäin miellyttävät lukitus- ja vapautusvoimat. Lukitusliikkeen vaatima kulma on pieni. Tilaa säästävä päältä operoitava lukitusmekanismi ei käänny pyörän mukana vaan on integroitu kiinnityslevyyn.

Lukitusvoimaa voidaan säätää.

Raskaan sarjan pyöriin (jalkakäyttöinen) tai
kaluste- ja kompaktipyöriin


Tässä lukitusjärjestelmässä pyörän pyörimisen lukitsee voimasulkeinen, stabiili, yksinkertainen ja pitkäikäiseksi mitoitettu lukitusmekanismi. Lukitus kytketään jalalla, ja käytössä on niin suuri lukitusvoima, että suuretkin kuormat saadaan lukittua turvallisesti. Kaksoispyörissä lukitus vaikuttaa molempiin pyöriin.

Raskaan sarjan pyörissä Radstop-lukitusjärjestelmä on etupuoleinen, kun taas kaluste- ja kompaktipyörissä Radstop-versio on jättöpuoleinen.

Raskaan sarjan pyöriin (käsikäyttöinen)

Tässä lukitusjärjestelmässä pyörän pyörimisen lukitsee voimasulkeinen, stabiili, yksinkertainen ja pitkäikäiseksi mitoitettu lukitusmekanismi. Lukitus kytketään käsin ja käytössä on niin suuri lukitusvoima, että suuretkin kuormat saadaan lukittua turvallisesti. Kaksoispyörissä lukitus vaikuttaa molempiin pyöriin.

Jarrut, vaunulukot ja nostojalat

Blicklen rumpujarru
Blicklen turvajarru
Blicklen vaunulukko
Blicklen nostojalka

Blicklen rumpujarru
(lisänimike: -TB / -TBL / -TBR)

Blicklen turvajarru
(lisänimike: -TML / -TMR)

Blicklen vaunulukko
(nimike: FF...)

Blicklen nostojalka
(nimike: WH...)

Tässä jarrussa kaksi pyörän keskiöön integroitua jarrukenkää puristetaan valurautakeskiöön rakennettua jarrurumpua vasten. Rumpujarruun saadaan suuri jarrutusvoima, vaikka jarrun käyttöön tarvittava voima on pieni. Jarrua voidaan käyttää erilaisilla tavoilla, kuten esimerkiksi tangolla tai vaijerilla.
Suojatun rakenteen ansiosta jarrukengät ovat suojassa korroosiolta ja lialta. Näin kosteus ja ajoalustan likaisuus eivät pääse vaikuttamaan jarrun tehoon.
Lisätietoa löytyy täältä.

Katso kohta Rumpujarru otsikon Erikoisratkaisut alta.

Turvajarru (kuolleen miehen jarru) perustuu rumpujarruun, jossa lepoasennossa jarru on kytketty jousivoimalla. Jarru vapautetaan tangon tai vaijerin avulla.
Lisätietoa löytyy täältä.

Turvajarrua on saatavana vasemmanpuoleisena (lisänimike: -TML) ja oikeanpuoleisena (lisänimike: -TMR) mallina. Kääntöpyöriin on myös saatavana turvajarrut. Turvajarrujen, joissa ei ole kääntölukitusta, lisänimike on -TM13 ja kääntölukituksella varustettujen turvajarrujen lisänimike on -TTM13.

Katso kohta Turvajarru otsikon Erikoisratkaisut alta.

Vaunulukolla kuljetusväline voidaan lukita paikalleen. Vaunulukko kiinnitetään suoraan kuljetusvälineeseen. Lukitusvivun yksinkertaisella käytöllä vaunulukon tyyny painuu lattiaan kantaen kuljetusvälineen kuormaa, mutta sitä kuitenkaan nostamatta.

Lukittaessa tyyny joustaa noin 10 mm sisään. Käytettäessä vaunulukon kanssa yhteensopivia kääntö- ja kiintopyöriä on vaunulukon kuormaa kantava voima noin 60 kg. Sähkösinkitty ja sinipassivoitu, Cr6-vapaa.

Katso kohta Vaunulukko otsikon Erikoisratkaisut alta.
Lisätietoja: täällä.nimike

 

rakennekor-
keus levossa
(H0) [mm]

 

rakennekor-
keus lukittuna
(H1) [mm]

FF 100-1


108

 

138

FF 125-1

 

133

 

163

FF 125

 

142

 

180

FF 150

 

170

 

208

FF 160

 

175

 

213

FF 200

 

217

 

255

Nostojalalla kuljetusväline voidaan lukita paikalleen. Nostojalka kiinnitetään suoraan kuljetusvälineeseen. Lukitusvivun käytöllä kuljetusväline nostetaan nostojalan varaan.

Nostojalan voi yhdistää erilaisiin pyöräsarjoihin. Nostojalka toimii parhaiten tilanteissa, joissa käytössä olevan nostojalan rakennekorkeus (H1) on 5 mm suurempi, kuin käytössä olevien kääntö- ja kiintopyörien rakennekorkeus. Nostojalan nostovoima on käyttäjän painosta riippuen 150–250 kg. Käytössä olevaan nostojalkaan ei saa kohdistua pystysuunnassa yli 500 kg painoa.

Katso kohta Nostojalat otsikon Erikoisratkaisut alta.nimike  

rakennekor-
keus levossa
(H0) [mm]

 

rakennekor-
keus lukittuna
(H1) [mm]

WH 160

 

166

 

209

WH 200

 

207

 

250

WH 250

 

257


300


 
 
 
Piirros: Blicklen vaunulukko
Piirros: Blicklen nostojalka

Suuntalukitus

Blicklen suuntalukitus teräslevyrunkoisiin kääntöpyöriin
Blicklen suuntalukitus hitsattuihin kääntöpyöriin
Blicklen suuntalukitus raskaan sarjan kääntöpyöriin
Blicklen suunta- ja pyörälukitus muovisiin kääntöpyöriin

Blicklen suuntalukitus teräslevyrunkoisiin kääntöpyöriin
(nimike: RI...)

Blicklen suuntalukitus hitsattuihin kääntöpyöriin
(lisänimike: -RI4)

Blicklen suuntalukitus raskaan sarjan kääntöpyöriin
(lisänimike: -RI4H)

Blicklen suunta- ja pyörälukitus muovikääntöpyöriin
(lisänimike: -RIFI)

Suuntalukitus lukitsee kääntöpyörän kääntyvän liikkeen kulkusuuntaan. Näin kääntöpyörää voidaan haluttaessa käyttää kiintopyöränä.

Tämä suuntalukitus toimitetaan erillisenä osana ja asennetaan yhdessä kääntöpyörän kanssa. Se voidaan asentaa myös jälkeenpäin, koska kääntöpyörien runkoihin ei tarvita rakenteellisia muutoksia.

Tätä lisävarustetta on saatavana useisiin kääntöpyöräsarjoihin.

Suuntalukitus lukitsee kääntöpyörän kääntyvän liikkeen kulkusuuntaan. Näin kääntöpyörää voidaan haluttaessa käyttää kiintopyöränä.

Tämä suuntalukitus on runkolevyyn hitsattu kiinteä rakenne. Vakiosuunnan 90° (lisänimike: -RI4, neljä lukitussuuntaa) lisäksi on mahdollista toteuttaa asiakaskohtaisia suuntajaotuksia. Tämä malli on tukeva ja sopii käytettäväksi raskaan sarjan pyörissä.

Tätä lisävarustetta on saatavana useisiin hitsattuihin raskaan sarjan kääntöpyöräsarjoihin.

Suuntalukitus lukitsee kääntöpyörän kääntyvän liikkeen kulkusuuntaan. Näin kääntöpyörää voidaan haluttaessa käyttää kiintopyöränä.

Tämä suuntalukitus on runkolevyyn liitetty kiinteä rakenne. Suuntalukituksessa on neljä lukitussuuntaa (90°), jotka lukittuvat työntämällä lukitussokka reikäänsä. Tämä malli on erittäin tukeva ja sopii käytettäväksi raskaan sarjan pyörissä.

Tätä lisävarustetta on saatavana useisiin hitsattuihin raskaan sarjan kääntöpyöräsarjoihin.

Blickle MOVE-sarjan 125 mm kääntöpyöriin on saatavana suuntalukituksen ja pyörälukituksen yhdistelmä. Se kytketään kaksiosaisella polkimella. Vasemmanpuoleinen poljin lukitsee sekä pyörän että kääntymisen, mutta oikeanpuoleinen poljin aktivoi suuntalukituksen.

Tässä jättöpuoleisessa lukitusjärjestelmässä ensin oikeanpuoleista poljinta painettaessa kääntölukitus toimii muotosulkeisesti. Lukitus tapahtuu lukitusjousen lovien painuessa hammastettuun kuulalevyyn. Vasemmanpuoleista poljinta painettaessa myös pyörä lukittuu.

suuntalukitus irrallaan

Yksityiskohtainen kuva suuntalukituksesta

Muut lisävarusteet

Automaattinen kulkusuunnan palautus
Lankasuoja
Varvassuoja
törmäyssuoja
Napahattu toispuoleiseen pyörään
STARLOCK®-hattu, ruostumaton
PTFE-pintainen ruostumaton akseliholkki

Automaattinen kulkusuunnan palautus
(lisänimike: -RIR2)

Lankasuoja
(lisänimike: -FA tai osana nimikettä “KA” tai “KF”)

Varvassuoja
(lisänimike: -FS, -FP tai -FG)

Törmäyssuoja
(nimike: AW..., AG... tai ARG...)

Napahattu toispuoleiseen pyörään

Ruostumaton STARLOCK®-hattu
(nimike: ST-KA...)

PTFE-pintainen ruostumaton akseliholkki
(nimike: XAT...)

Kulkusuunnan palautus suuntaa kuormittamattomat pyörät ennalta määrättyyn suuntaan. Tämä mekanismi vähentää häiriöitä, kun kuljetusvälineitä käytetään erilaisten automatisoitujen linjojen lastaus- ja purkuasemissa.

RIR2-mekanismi on mitoitettu erityisen pitkäikäiseksi.
Tuotevideoon

Asiakaskohtaiset suuntien ja palautusvoimien sovellukset ovat erikoistuotteina mahdollisia.

Lankasuojalevyt on puristettu teräslevystä ja sähkösinkitty sekä sinipassivoitu ja ne ovat Cr6-vapaat (lisänimike: -FA) tai ne on ruiskupuristettu muovista (nimikkeessä “KA” tai “KF”). Ne estävät pölyä ja lankoja kiertymästä pyörän akselille ja siten haittaamasta pyörän pyörimistä.

“KA”-vaihtoehdossa lankasuoja peittää pyörän navan.

“KF”-vaihtoehdossa lankasuoja peittää pyörän navan lisäksi myös vanteen kevennetyn osan.

Tätä lisävarustetta on saatavana moniin kääntö- ja kiintopyöräsarjoihin.

Varvassuoja on puristettu teräslevystä, sähkösinkitty sekä sinipassivoitu ja se on Cr6-vapaa (lisänimike: -FS). Hitsatuissa pyörissä (LO/LS-sarja) myös varvassuoja on tukeva hitsattu teräsrakenne. Ruostumattomissa pyörissä varvassuoja on ruiskupuristettu murtolujasta muovista (polyeteeni) (lisänimike: -FP). Varvassuoja on pultattu tai hitsattu pyörän runkoon ja se suojaa käyttäjän jalkoja vahingoittumiselta. Varvassuojan etäisyys lattian pinnasta on vakiona 15–25 mm.

Erikoistuotteina on mahdollista saada varvassuojia poikkeavilla etäisyyksillä lattiaan tai jousitettuna. Nämä ovat sähkösinkittyjä sekä sinipassivoituja ja Cr6-vapaita (lisänimike: -FG).

Tätä lisävarustetta on saatavana moniin kääntö- ja kiintopyöräsarjoihin.

Törmäyssuojat estävät törmäystilanteessa vaurioiden syntyä seinään tai vaunuun. Törmäyssuojat pyöreille tai neliöputkille on valmistettu polyeteenistä tai umpikumista ja niitä on saatavana harmaanvalkoisena, hopeanharmaana tai harmaana. Törmäyssuojat kiinnitetään vaunun putkirungon uloimpiin osiin.

WAVE-sarjan muovipyöriin on saatavana lisäksi pyöriviä törmäyssuojia (lisänimike: -AMW(X), -AMG(X)). Ne suojaavat lisäksi seiniä hankaantumiselta. Nämä törmäyssuojat on kiinnitetty pyörän kierretappiin.

Napahatut on puristettu teräslevystä ja sähkösinkitty sekä sinipassivoitu ja ne ovat Cr6-vapaat. Ne suojaavat toispuoleisten pyörien ulompaa kuulalaakeria lialta ja pölyltä sekä peittävät akselin pään. Napahatut voidaan asentaa helposti pyörän napaan, koska ulompi kuulalaakeri on napahatullisissa pyörissä hieman sisempänä navan kiinnitysmitan näin lyhentyessä.

Tätä lisävarustetta on saatavana useisiin pyöräsarjoihin.

STARLOCK®-hatulla voidaan kevyet pyörät kiinnittää akseliin helposti. Pyörä vain työnnetään akselille ja lopuksi painetaan STARLOCK®-hattu akselin päähän kiinni. STARLOCK®-hattuja on saatavana seuraaville akselin halkaisijoille: 12, 15, 20 ja 25 mm.

Ruostumattoman holkin päälle on puristettu PTFE-holkki. Käytössä (kuormitettuna pyörimisliikkeessä) PTFE-holkki laajenee ja tarttuu pyörän akselireiän sisäpintaan, jolloin PTFE-holkki alkaa pyöriä ruostumattoman holkin ympärillä muodostaen erinomaisen liukulaakerikokonaisuuden (PTFE / ruostumaton teräs). Tämä mahdollistaa myös melupäästöjen vähentämisen.

Tätä lisävarustetta on saatavana useisiin kuumankestäviin pyöräsarjoihin. Valikoima kuumankestäviä PHN- ja VKHT-sarjojen pyöriä on saatavana vakiona PTFE-pintaisella ruostumattomalla akseliholkilla.

jousitettu varvassuoja
Jousitettu varvassuoja