Blicklen asennus- ja käyttöohjeet 

tuotevastuulain mukaisesti

Saksan tuotevastuulain pykälän 4 ja laiteturvallisuuslain pykälän 3 kohdan 2 mukaan Blickle-tuotteiden käytössä on huomioitava kaikki kulloinkin voimassa olevassa luettelossa sekä sivustossamme www.blickle.com annetut tiedot ja ohjeet. Ohjeiden ja tietojen noudattamatta jättäminen vapauttaa valmistajan vastuusta

1.0 Asennus- ja käyttöohjeet ja käyttötarkoituksen mukainen käyttö

Pyörät ovat tämän määritelmän mukaan rakenneosia, jotka ovat yleensä vaihdettavissa ja jotka asennetaan niille sopiviin laitteisiin, kalusteisiin ja kuljetusjärjestelmiin tai vastaaviin tuotteisiin, jotta nämä saadaan liikuteltaviksi. Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat pyöriä, erityisesti passiivisesti ohjaavia pyöriä (kääntöpyöriä), joita käytetään esineisiin, joita ei liikuteta koneellisesti eikä yleensä kävelyvauhtia (4 km/h) nopeammin eikä jatkuvasti. Näissä asennus- ja käyttöohjeissa pyörät jaetaan seuraavien käyttöalueiden mukaan:

 • Kotikäyttö:
  • esim. istuimet, kalusteet
 • Palvelukäyttö:
  • yleinen käyttö palvelualoilla, esim. ostoskärryt, toimistokalusteet
 • Sairaalakäyttö:
  • esim. sairaalasängyt
 • Teollisuuskäyttö:
  • esim. kohtalaisen ja raskaan kantavuuden kuljetuslaitteet

Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu erityisesti oikea asennus:

a) Pyörä on liitettävä esineeseen lujasti kaikista kohdista, jotka on tarkoitettu liitoskohdiksi.

b) Esineen on oltava näistä kohdista riittävän luja.

c) Asennus ei saa muuttaa eikä vaikeuttaa pyörän toimintaa.

d) Kääntöpyörät on asennettava siten, että kääntöakselit ovat pystysuorassa.

e) Kiintopyörät on asennettava siten, että niiden pyöränakselit ovat yhdensuuntaiset

f) Esineisiin saa asentaa vain rakennekorkeudeltaan samanlaisia pyöriä. Jos asennetaan myös kiintopyöriä, on käytettävä vain valmistajan tähän suosittelemia pyöriä.

g) Termoplastisesta kumista (TPE) valmistetut pyörät ovat öljypitoisia ja voivat aiheuttaa herkkiin alustoihin värjäytymiä.

Kosteissa tiloissa, säälle ja meri-ilmastolle alttiina, tai aggressiivisessa, korroosiota edistävässä ympäristössä on käytettävä erityisvalmisteisia pyöriä.

Jollei kulloinkin voimassa olevassa luettelossa tai sivustossamme www.blickle.com ole ilmoitettu vakiotuotteille laajempaa lämpötila-aluetta, ne soveltuvat käyttöön 5–30 °C:n lämpötiloissa. Näiden lämpötilarajojen ulkopuolisessa käytössä tulee käyttää määritettyjä erikoistuotteita. Edellä mainituissa olosuhteissa nimelliskuormia ei saa missään tapauksessa asettaa vakiotuotteille.

Pyörä, runko, lukituslaite ja akselisto muodostavat kokonaisuuden. Valmistajan vastuu koskee vain alkuperäistuotteita.

Pyöriä valittaessa on tunnettava kakki mahdolliset niihin kohdistuvat kuormitukset. Muussa tapauksessa on arvioitava riittävien turvallisuuslisävarusteiden tarpeellisuus (katso pyöräoppaan ).

2.0 Virheellinen käyttö

Virheellistä käyttöä, eli ohjeiden vastaista pyörien käyttöä, ovat esimerkiksi seuraavat:

a) pyörien altistaminen luettelossa tai sivustossamme mainittua enimmäiskantavuutta suuremmille kuormille

b) pyörien käyttö sopimattomalla, epätasaisella alustalla

c) käyttö liian kuumassa tai liian kylmässä

d) lukitun pyörän liikuttaminen väkivalloin tai lukituksen käyttäminen jarruna

e) pyörien altistaminen erityisen aggressiivisille aineille

f) pyörien altistaminen sopimattoman koville isku- ja putoamisvoimille

g) käyttö olosuhteissa, joissa vierasesineet voivat puhkaista renkaat

h) pyörien altistaminen liian suurille nopeuksille

i) muiden kuin valmistajan hyväksymien muutosten tekeminen

j) vieraiden vaikutteiden tai törmäyksien aiheuttamat mekaaniset vauriot

k) liian suuret poikittaisvoimat.

Minkään pyöräsarjan lukittavien pyörien lukitusta ei ole tarkoitettu kuorma- ja henkilöautoihin tai muihin liikennevälineisiin kiinnittämiseen kuljetuksen ja lastaamisen aikana. Jos tätä ohjetta ei noudateta, lukitustoiminto voi vaurioitua.

3.0 Tuotteiden ominaisuudet

Jos tuotteiden ominaisuuksia ei ole kuvattu riittävän tarkasti sivustossamme, luetteloissamme, esitteissämme tai tuotekuvauksissamme, on niille asetettavat vaatimukset selvitettävä yhdessä meidän kanssamme.

Tässä suuntaa antavina ovat käyttöaluetta koskevat DIN-, ISO- ja EN-standardit. Asiakaskohtaiset mallit voivat poiketa sovellettavissa standardeissa määritetyistä vaatimuksista. Lukitusjärjestelmällisissä pyörissä lukitusvoima takaa pyöränormin mukaan suuren lukitusvoiman ja samanaikaisen pienen käyttöön tarvittavan voiman optimaalisen suhteen.

4.0 Tuotteiden huolto

Suositeltu vuosittainen huolto/tarkastus:

 1. Tuotteet, joissa on rasvanippa, on voideltava vuosittain niin, että laakerista valuu hieman rasvaa. Suosittelemme käyttämään yleisvoitelurasvaa, jonka pohjana on kalsiumkompleksisaippua (esim. Renolit CX-EP 2) ja jonka käyttölämpötila on -30 - +140 °C. Jos käyttöolosuhteet poikkeavat tästä, suosittelemme soveltuvaa voiteluainetta.
 2. Tuotteen kiinnitysliitoksien kireyden tarkistaminen.
 3. Pyörän, lukituksen, suuntalukituksen, jarrujen ja muiden lisävarusteiden toiminnan tarkastus.
 4. Pyörän laakerin ja kääntökehän välyksen tarkistaminen, mieluiten standardien DIN EN 12530 – 12533 (ISO 22881 – ISO 22884) mukaan.
 5. Ilmatäytteisten renkaiden ilmanpaineiden tarkistaminen luettelossamme tai sivustossamme annettujen tietojen mukaan.
 6. Umpikumirenkaiden ja juoksupintojen kulumisen ja hioutumisen tarkistaminen. Ohjearvo: enimmäiskuluma < puolet pinnoitteen paksuudesta.

Jos pyörää käytetään usein vaativissa käyttöolosuhteissa, suosittelemme yllä olevien tarkistusten tekemistä useammin.

Pyörien puhdistukseen saa käyttää vain puhdistusaineita, jotka eivät sisällä korroosiota edistäviä tai vahingollisia aineita.

Pyörät ja niiden osat on vaihdettava välittömästi, jos niissä havaitaan toimintahäiriöitä

5.0 Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Ajankohtaiset tiedot tuotteeseen kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista ja markkinoille tuonnin (esim. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) edellyttämistä teknisistä vaatimuksista ovat osoitteessa www.blickle.com.

6.0 Tuotetieto- ja käyttöohjevelvoite

Tuotetieto- ja käyttöohjevelvoitteen täyttämiseksi ja tuotevastuulain mukaisten huoltotöiden tekemiseksi käytössänne on

 • Kauppaa varten:
  tuotetiedot ja käyttöohjeet sisältävä luettelo ja sivusto
 • Jatkojalostusta varten:
  tuotetiedot ja käyttöohjeet sisältävä luettelo ja sivusto
 • Käyttöä varten:
  tuotetiedot ja käyttöohjeet

Lisätietoja: sivusto: www.blickle.com

Pyörien oikean toiminnan varmistaminen

 • Myyjän vastuulla on huomioida nämä asennus- ja käyttöohjeet (kohdat 1.0–5.0) ja huomioida ja tarvittaessa pyytää valmistajalta käyttöohjeet sekä luovuttaa ne jatkokäytön suorittajalle.
 • Jatkokäytön suorittajan vastuulla on huomioida nämä asennus- ja käyttöohjeet (kohdat 1.0–5.0) ja huomioida ja tarvittaessa pyytää valmistajalta käyttöohjeet sekä luovuttaa ne käyttäjälle.

Oikeudet kuvien, piirrosten, mittojen ja vastaavien muutoksiin pidätetään, ja siksi niitä ei voi pitää sitovina. Pidätämme oikeuden tehdä rakenteeseen liittyviä muutoksia, jotka edistävät teknistä kehitystä.