Ympäristönsuojelu on isossa roolissa

Blickle on nimetty ilmastoneutraaliksi yritykseksi

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG on sitoutunut ympäristönsuojeluun ja ryhtynyt ilmastoneutraaliksi. Pyörävalmistaja nimettiin ilmastoneutraaliksi yritykseksi kasvihuonekaasujen vähentämisen ja hyvittämisen ansiosta.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Saksan liittopäivät sääti kesäkuun lopussa uuden ilmastonsuojelulain, jonka kansallisena tavoitteena on kasvihuonekaasuneutraalius vuoteen 2045 mennessä. Ilmastonmuutoksen torjunnassa on suuri merkitys päästöjen vapaaehtoisella vähentämisellä ja välttämättömien päästöjen hyvittämisellä.

Pyöriin erikoistunut Blickle on tästä syystä päättänyt vähentää hiilidioksidipäästöjään asteittain ja neutralisoida ne antaakseen panoksensa elämisen arvoisen tulevaisuuden turvaamiseen. “Ilmastonmuutos on yksi tämän hetken keskeisistä ongelmista, joka meidän on yhteiskuntana ratkaistava. Näemme sen siksi myös osana velvollisuuttamme osallistua ilmastonsuojeluun ja haluamme samalla lisätä tietoisuutta uusiutumattomien luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä”, sanovat Dr. Sarah Blickle-Fenner ja David Blickle, toimitusjohtajina toimivat osakkaat.

Blickle on jo vuosien ajan jatkuvasti vähentänyt energiankulutustaan ja hiilidioksidipäästöjään. Jo vuonna 2012 laadunhallintaa täydennettiin ympäristöä koskevalla sertifioinnilla (ISO 14001) ja 2014 energianhallinnan sertifioinnilla (ISO 50001). Pyörävalmistaja jatkaa ilmastoneutraalin yrityksen statuksen myötä johdonmukaista panostustaan ympäristönsuojeluun.

Blickle saa tähän apua Fokus Zukunft GmbH & Co. KG:ltä, joka on monialainen keskisuurten yritysten kestävän kehityksen neuvontaan erikoistunut taho. Se on laskenut Blicklen päästötaseen ja hiilijalanjäljen virallisen Greenhouse Gas Protocol -direktiivin mukaisesti. Fokus Zukunftin laskema tase antaa läpinäkyvän yleiskuvan Blicklen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä raportti muodostaa vakaan pohjan Blicklen sitoutumiselle ilmastonsuojeluun. Päähuomio on hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kulloisiakin välttämättömiä hiilidioksidipäästöjä hyvitettiin ilmastosertifikaatissa mainitun vastaavan määrän kompensoinnilla. Blicklen tuotantolaitos Rosenfeldissä tunnustettiin ilmastoneutraaliksi yritykseksi ja näin Blickle julistautui ilmastoneutraaliksi.

Vuonna 2020 saadun ilmastonsuojelusertifikaatin myötä tuetaan erilaisia ilmastonsuojeluprojekteja, kuten liesiprojektia Ruandassa ja Tansaniassa tai metsitysprojektia Ugandassa. Kaikki mainitut projektit ovat Gold Standard -sertifioituja ja vastaavat siten ilmastoprojekteilta edellytettäviä tiukkoja vaatimuksia. Tukea saa myös Perussa toteutettava metsänsuojeluprojekti, joka on sertifioitu muun muassa arvostetulla VCS-standardilla.

Kasvihuonekaasut leviävät tasaisesti ilmakehään. Tästä syystä on järkevää välttää päästöjä siellä, missä se onnistuu edullisimmin. Lisäksi NIC- ja kehitysmaissa toteutettavat projektit parantavat kyseisten maiden taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia olosuhteita sekä tukevat YK:n kestävyystavoitteiden toteutumista. NIC- ja kehitysmaissa päästökauppa on merkittävä osatekijä siirtymisessä puhtaisiin teknologioihin ja kestävästi suunnattuun taloudelliseen kehitykseen.

Ilmastoneutraaliksi yritykseksi nimittämisen jälkeen Blickle osallistuu myös Saksan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen ministeriön tukemaan kehitys- ja ilmastoyhteistyöhön. Yli 1 000 muun tukijan tavoin pyöräasiantuntija pyrkii edistämään ilmastonsuojelun tavoitteita aktiivisesti.