Behind the Scenes

Blicklen asiantuntijatiimi kertoo kuljetustekniikan trendeistä

Pyöriin kuljetustekniikassa kohdistuvat vaatimukset ovat osittain erittäin monimutkaisia ja monitahoisia. Tästä syystä saatavilla ei useinkaan ole sopivaa vakioratkaisua, vaan pyörät räätälöidään optimaalisesti kulloisenkin käyttökohteen ja yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaallemme, on menestyksen avain tuotehallinta-, myynti- ja tuotesuunnitteluosastojen tiivis yhteistyö aina alusta loppuun saakka. Blicklen asiantuntijat Michael Haug (kuljetustekniikan tuotepäällikkö), David Vogelmann ­(myyntijohtaja), Thomas Zimmer (raskaan sarjan pyörien suunnitteluosaston johtaja), Dr. Yannic Gross (polyuretaanikehityksen tiiminvetäjä) ja Marc Braschler (polyuretaanin valmistusosaston johtaja) kertovat haastattelussa päivittäisestä työstään.

Mitä tämänhetkisiä kuljetustekniikan trendejä olette havainneet ja miten reagoitte niihin?

Michael Haug: Kuljetustekniikkaa tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla ja käyttömahdollisuudet laajenevat jatkuvasti lisääntyvän automatisoinnin myötä. Tämä segmentti on viime vuosien aikana kiihdyttänyt tahtiaan merkittävästi. Vaaditaan nopeita materiaalivirtoja ja suuria tuotantomääriä. Tästä syystä on erityisen tärkeää välttää laitteiden rikkoutumista ja pitää huoltoajat mahdollisimman lyhyinä. Pitkäikäiset ja huoltovapaat pyörämme takaavat pitkän toiminta-ajan ja soveltuvat siksi näihin vaatimuksiin erinomaisesti. Toinen merkittävä trendi on energiatehokkuuden ja resurssien säästämisen kasvava merkitys. Valitsemalla optimaalisen juoksupinnan kovuuden sekä matalan liikkeellelähtö- ja vierintävastuksen voidaan Blicklen pyörillä vaikuttaa positiivisesti energiatehokkuuteen.

Mikä tekee Blicklestä kuljetustekniikan asiantuntijan?

Thomas Zimmer: Tässä merkittävänä tekijänä on ehdottomasti laaja materiaalivalikoimamme. Jos tavoitellaan hiljaisempaa kulkua ja melun vähentämistä, tällöin juoksupinnaksi valitaan pehmeämpi materiaali. Kovempia materiaaleja valitaan puolestaan silloin, kun kuljetuksessa tarvitaan erityistä tarkkuutta. Laaja tuotevalikoimamme ja erilaiset materiaalit kattavat kaikki asiakkaidemme vaatimukset.

Dr. Yannic Gross: Olemme jopa menneet niin pitkälle, että olemme kehittäneet polyuretaanipyöristä asiakaskohtaisia materiaaliseoksia. Näin saamme aikaan sellaisen kemiallisen seoksen, jonka ominaisuudet soveltuvat kulloiseenkin käyttötarkoitukseen tarkasti. Tässä hyvä ja pitkä yhteistyö materiaalitoimittajiemme kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Vain optimaalisella materiaalien, kemian ja prosessimenetelmien yhdistelmällä saavutamme polyuretaanin parhaat ominaisuudet. Tässä hyödynnämme vuosien kokemustamme alalta.

Thomas Zimmer: Toinen kilpailukykyämme parantava tekijä on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa. Sen ansiosta tekniset vaatimukset ja toivomukset otetaan tarkasti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tarvittavan pyöräratkaisun monimutkaisuuden perusteella mukaan otetaan asiantuntija Blicklen tuotesuunnittelusta. Näin löydämme vakiotuotevalikoimastamme tai joustavien ja räätälöityjen ratkaisujen avulla optimaalisen kokonaisuuden kuhunkin asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Mikä merkitys kuljetustekniikalla on Blicklelle?

David Vogelmann: Kuljetustekniikka on erittäin tärkeää Blicklelle. Tällä alalla käytetään erityisesti laajaa kirjoa Blicklen erilaisia ohjausrullia. Käyttökohteet ovat erilaisia aina lajittelulaitteista, kuljetinhihnoista ja riippuradoista hyllykköhisseihin. Vakiopyöriemme lisäksi tarjolla on monenlaisia vaihtoehtoja ja erikoisratkaisuja, joita erityisesti monet laitevalmistajat ovat alkuperäisosiksi toivoneet. Olemme asiakkaamme tukena alusta saakka, ja sitä todella arvostetaan. Pyöriin kuljetustekniikassa kohdistuvat vaatimukset ovat erityisen kovat. Arvioimme, että tässä Blickle voi erottua innovaatiovoimallaan ja poikkeuksellisella laadunhallinnallaan.

Miten etenette parhaan ratkaisun löytämisessä asiakkaalle? Blickle Expertenteam

David Vogelmann: Strategiamme on kehittää ratkaisukonsepti yhdessä asiakkaamme kanssa. Tästä syystä jokaisen erikoisratkaisun lähtökohtana on asiakkaan vaatimuslista. Tämän perusteella tehdään ensimmäiset ehdotukset, joiden hyödyistä ja haitoista keskustellaan asiakkaan kanssa. Kun kyseessä on teknisesti vaativa ratkaisu, myös asianomaiset Blicklen tuotesuunnittelun insinöörit osallistuvat prosessiin yhdessä asiakkaan kanssa.

Thomas Zimmer: Tässä vaiheessa asiakkaan vaatimukset analysoidaan perusteellisesti. Millainen laite on kyseessä? Mitä pyöräkonseptia käytetään? Millainen pyörien kuormitustilanne on? Näin pystymme valitsemaan soveltuvat materiaalit ja rajaamaan suuruusluokan tarkemmin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa pääsemme mukaan asiakkaan kehitysprosessiin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä voidaan käyttää myös vakiotuotevalikoiman pyöriä. Jos tämä ei onnistu, meillä on erilaisia mahdollisuuksia kehittää laajasta vakiotuotevalikoimastamme yksilöllisiä ratkaisuja, joissa esimerkiksi pyörägeometria, laakerointi, juoksupinnan paksuus tai materiaali räätälöidään tarpeen mukaan. Kun vaatimukset ovat selvillä, tuotesuunnittelu aloitetaan ja laskelmat tehdään. Tämän jälkeen rakenne testataan kantavuuden ja laakerien käyttöiän laskelmien ja toteutettavuuden mukaan.

David Vogelmann: Kun tuote on päätetty, valmistetaan tarvittaessa prototyyppi ja todellisia käyttöolosuhteita simuloidaan koestuslaitteillamme. Asiakasprojektin tilanteen mukaan voidaan myös valmistaa malleja kestävyystestejä varten. Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että kaikki osalliset, kuten asiakas, myynti ja tuotekehittäjä, vetävät samaa köyttä ja vaihtavat mielipiteitä.

Marc Braschler: Tuotantonäkökulmasta suunnitteluosaston laskelmista saadaan selville, miten paras ratkaisu on mahdollista toteuttaa valmistusteknisesti kustannusten ja tehokkuuden kannalta optimaalisesti asiakkaalle. Tällöin tutkitaan erilaisia skenaarioita, joista valitaan teknisesti ja taloudellisesti optimaalinen valmistusmenetelmä – joko suurelta osin automatisoitu linjatuotanto tai manuaalinen prosessi erityisissä valulaitteistoissa. Tähän vaikuttavat suuresti myös tarvittava kappalemäärä ja erän suuruus. Ne määrittävät myös tarvittavien valumuottien mallin ja määrän.

Mitä erityisvaatimuksia on kuljetustekniikassa käytettäville pyörille?

David Vogelmann: Kaiken kaikkiaan kuljetustekniikassa on kyse suuresta dynaamisesta kuormitettavuudesta suurissa nopeuksissa, jotka ovat osittain jopa henkeäsalpaavia. Tällöin on usein varmistettava huoltovapaa ympärivuorokautinen toiminta, johon voidaan käyttää vain ominaisuuksiltaan jatkuvaan käyttöön soveltuvia pyöriä. Myös liikkeellelähtö- ja jarrutusvoimien, nopeiden suunnanmuutosten ja siitä aiheutuvan lämpenemisen kaltaiset tekijät on otettava huomioon oikean pyörän valinnassa.

Michael Haug: Vaatimukset määräytyvät aina käyttökohteen mukaan. Jos pyöriä käytetään esimerkiksi ulkotiloissa satama- ja kuormausnostureissa, niiden on kestettävä erityisen hyvin kuumuutta, kylmyyttä, hydrolyysiä ja korroosiota. Autoteollisuudessa pyörien pitää kestää suuria kuormia ja varmistaa pitkät käyttöajat. Tällöin pyörien on saavutettava samanaikaisesti mahdollisimman hyvä pito ja vähäinen kuluminen. Loppujen lopuksi varastologistiikassa suurimmat nopeusvaatimukset yhdistyvät pyörien sähkönjohtavuuteen ja energiatehokkuuteen liittyviin vaatimuksiin.

Kuljetustekniikassa pyörille varattu tila on usein pieni. Miten se vaikuttaa työhönne tuotesuunnittelussa?

Thomas Zimmer: Se on todella yksi tärkeimmistä haasteista. Pieni asennustila tarkoittaa, että ei voida käyttää erityisen suuria laakereita ja kuormitusta kantavan materiaalin osuus on pieni. >>>> Se rajoittaa meitä merkittävästi suhteessa pyörämalliemme käyttöikään. Ratkaisu on käyttää laadukkaita materiaaleja. Polyuretaanialalla luotamme korkealaatuiseen Blickle Besthane -mate­riaaliimme, jolla saavutamme suuren kantavuuden ja parhaat ­dynaamiset ominaisuudet. Myös muiden materiaalien, kuten ­kovamuovin tai ruiskupuristuksen alalla meillä on laadukkaita ­materiaaleja, joita voimme tällöin valita.

Mitä tavoitteita kohti Blicklen tuotevalikoimaa suunnataan tulevaisuudessa?

Michael Haug: Haluamme tarjota asiakkaillemme myös tulevaisuudessa yksilöllisiä ratkaisuja ja kehittää heille optimaalisen tuotteen kulloiseenkin käyttökohteeseen. Täyttääksemme nämä tarpeet jatkokehitämme laajaa ratkaisuvalikoimaamme ja modulaarista rakennejärjestelmäämme. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa vielä entistäkin lähempänä asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan. Tästä syystä olemme viime vuonna tuotehallinnassa valinneet jokaiselle markkinasegmentille vastuullisen asiantuntijan. Asiantuntija keskittyy nimenomaan omaan segmenttiinsä ja ymmärtää siksi asiakkaiden ja markkinoiden vaatimukset tarkasti.

Dr. Yannic Gross: Polyuretaanikehityksen saralla työstämme parhaillaan uutta Premium-polyuretaania. Tästä erittäin suorituskykyisestä materiaalista tulee vielä dynaamisesti kuormitettavampi, ja se soveltuu erittäin suuriin nopeuksiin. Polyuretaanijuoksupintojen osalta meillä on toinenkin tavoite eli entistä pienemmän vierintävastuksen saavuttaminen. Polyuretaanin kehitys ja optimointi tapahtuu aina tiiviissä yhteisymmärryksessä tuotesuunnittelun ja tuotannon sekä ehdottomasti myös materiaalitoimittajien kanssa. Vain siten voimme varmistaa, että laboratoriossa kehitetyt mate­riaalit toimivat myös käytännössä.

Miten huomioitte korkeat laatuvaatimukset valmistusprosessin aikana?

Marc Braschler: Polyuretaanien valmistus on erittäin monimutkainen prosessi, jossa kaikkien parametrien on täsmättävä, jotta lopputuloksena on tasaisen korkealaatuinen tuote. Kemiallisen alkutuotteen vastaanoton yhteydessä varmistetaan aukottomasti, että laatuvaatimuksiamme noudatetaan. Valmistuslaitteistomme dokumentoi koko valmistusprosessin. Häiriöt voidaan siten havaita ja korjata välittömästi. Korkealaatuiset valutyökalut varmistavat, että pyörien tiukkoja toleranssirajoituksia noudatetaan ja että sivu- ja pystysuuntainen heitto pysyy pienenä. Jokaisesta valuerästä valetaan testauskappale, josta materiaalin ominaisuudet kontrolloidaan erityisillä testaus- ja mittausmenetelmillä. Valmiille pyörille tehdään vielä lisää testejä, kuten veto- ja jatkorepeämistestejä tai vierintätestauksia. Näiden lisäksi olemme kehittäneet erityisen testausmenetelmän juoksupinnan pidon sataprosenttiseen testaamiseen. Olemme tiimimme kanssa ylpeitä siitä, että laadunhallintamme toimii erittäin hyvin, ja olemme saaneet paljon positiivista palautetta asiakkailtamme.

Dr. Yannic Gross:Uudessa polyuretaanin osaamiskeskuksessamme on laboratorio ja tekninen osasto, jossa on käytössä uudenaikaiset laitteistot. Siellä voimme kehittää uusia polyuretaaneja valmistusprosessin ulkopuolella ja tehdä materiaalikokeiluja käynnissä olevaa tuotantoa häiritsemättä. Kattavat testit edellyttävät pitkää esivalmisteluaikaa, jotta saadut tulokset olisivat luotettavia ja toistettavia. Käytössä olevia analysointimenetelmiä kehitetään edelleen jatkuvasti entistä paremman mittaustarkkuuden aikaansaamiseksi. Laboratorion tehtäviin kuuluu myös käytettyjen raaka-aineiden tutkimus ja valmiin polyuretaanimateriaalin kemiallinen analysointi.

Mikä on ollut toistaiseksi jännittävin haaste kuljetustekniikan alalla?

David Vogelmann: Yksi tähän mennessä jännittävimmistä haasteista on ollut automaattisen varastointi- ja tilausjärjestelmän kehittä­minen. Niissä kahdeksalla pyörällä varustetut itsenäiset robotit keräilevät tuotteet. Kaiken kaikkiaan ohjausrullien pitoon, laatuun ja antistaattisuuteen liittyvät vaatimukset olivat erittäin tiukkoja. ­Besthane-ohjausrullilla saavutettiin silti erittäin suuria nopeuksia ja erittäin tarkkoja kiihdytys­arvoja kiskojärjestelmillä. Löysimme yhdessä asiakkaan kanssa optimaalisen ­ratkaisun ja pystyimme vakuuttamaan polyuretaanivalmistuksemme innovaatiovoimalla ja asiantuntemuksella.

 

„Uusi polyuretaanin valmistuskeskuksemme on kooltaan noin 24 000 neliömetriä, mikä lisää polyuretaanin valmistuskapasiteettiamme yli 100 %. Tuotantorakennus on logistiikkakeskuksen yhteydessä, mikä takaa tehokkaat toimitukset. Uudessa polyuretaanin valmistuskeskuksessa käytössämme on laboratorio, joka on varustettu uusimmalla tekniikalla. Blickle on siis hyvin varustautunut polyuretaanipyörien maailmanlaajuiseen kysynnän kasvuun. Tällä laajalla investoinnilla korostamme sitoutumistamme Saksaan valmistusmaana ja suuntaamme katseemme tulevaisuuteen.“