Kantavuus

Pyörän kuormitus

Dynaaminen kantavuus

Jos pyörien yhteydessä puhutaan niiden kantavuudesta, tarkoittaa se Blicklen pyörien kohdalla aina pyörän kuormitusta, joka on määritetty DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884)-standardin mukaisen pyörivän testilaitteen avulla.

Jotta pyöriltä vaadittava kantavuus voidaan laskea, on tiedettävä kuljetuslaitteen omapaino, enimmäiskuorma sekä kantavien pyörien lukumäärä. Kun käytössä on neljä tai useampi pyörä, yksittäiseen pyörään kohdistuva kuormitus voi vaihdella. Vaadittava kantavuus lasketaan seuraavasti:

Kaava kantavuuden laskentaan

T = pyörältä vaadittu kantavuus
E = kuljetuslaitteen omapaino
Z = enimmäishyötykuorma
n = kantavien pyörien lukumäärä
S = varmuuskerroin

Kuulalaakeroiduilla pyörilläon mahdollista ylittää 4 km/h nopeuksia kantavuuden samanaikaisesti laskiessa.

Eri käyttöaloille suositellut varmuuskertoimet

Varmuuskertoimen S laskennassa on huomioitava poikkeukset tavallisiin käyttöolosuhteisiin (sileä alusta, kävelynopeus 4 km/h, kuorman tasainen jakautuminen, ajo suoraan, ympäristön lämpötila +15 – +28 °C). Nopeus ja pyörän halkaisijan suhde esteiden korkeuteen vaikuttavat myös varmuuskertoimeen. Varmuuskertoimeen vaikuttavat asiat on jaettu neljään luokkaan (katso taulukko).

Varmuuskertoimet eivät huomioi juoksupinnan kulumista.

Varmuuskertoimen S määrittäminen

  Käyttö   Ympäristö   Esteen korkeus   Varmuuskerroin
 Manuaalinen kuljetus sisätiloissa   käsin   sisätilat   < 5 % pyörän Ø   1,0–1,5
 Manuaalinen kuljetus kuoppaisissa ulkotiloissa   käsin   ulkotilat   > 5 % pyörän Ø   1,5–2,2
 Moottoroitu kuljetus sisätiloissa   koneellisesti
  sisätilat   < 5 % pyörän Ø   1,4–2,0
 Moottoroitu kuljetus kuoppaisissa ulkotiloissa   koneellisesti
  ulkotilat   > 5 % pyörän Ø   2,0–3,0


Staattinen kantavuus

Jos irtopyörää tai kiintopyörää kuormitetaan pääasiassa staattisesti, staattinen kantavuus on testattava standardin ISO 22878 mukaisen staattisen testikuorman avulla. Standardin määrittämiin hyväksyntäkriteereihin kuuluu esimerkiksi kulloisenkin juoksupinnan litistymisen arvioiminen tietyn seisonta-ajan jälkeen. Tuotteisiimme sovellettujen staattisten testikuormien tiedot on annettu kunkin tuotteen tuotetietosivulla. Voit ladata ne suoraan kultakin tuotetietosivulta tai pyytää meiltä.