Jousitetut pyöräsarjat

Kuljeta herkkiä tuotteita turvallisesti

Gefederte Räder & Rollenserien

Jousitetut pyörät vaimentavat pyöriin kohdistuvat iskukuormitukset ja siten pidentävät niiden käyttöikää. Ne myös suojaavat herkkiä tavaroita, sillä jouset vaimentavat iskuja ja alustan epätasaisuuksia. Lisäksi kuorma jakautuu niiden ansiosta tasaisemmin ja kuljetuksesta aiheutuva melu vähenee.

Blicklen valikoimista löytyy neljä jousitettua runkoa, joissa käytetään joko teräs- tai polyuretaanijousia. LHF-sarja perustuu Blicklen LH-runkoon, ja siinä on yksi teräsjousi samoin kuin LSFN-sarjassa, joka pohjautuu Blicklen LS-runkosarjaan. Myös LSFE-sarjan pohjana on LS-sarja, ja siinä on yksi polyuretaanielastomeerijousielementti. Blicklen LPFE-rungossa on hitsattu teräsrakenne ja polyuretaanivääntöjousi. Tämä vääntöjousirakenne on patentoitu ja tarjoaa ylivoimaiset jousto- ja vaimennusominaisuudet.

Yleisesti ottaen teräsjouset toimivat vain jousituksena ja niillä saavutetaan pitkä käyttöikä. Teräsjousien ominaisuudet pysyvät ajan kuluessa muuttumattomina.

Polyuretaanijouset puolestaan huolehtivat jousituksen lisäksi vaimennuksesta, jotta töyssyt eivät tuntuisi niin voimakkailta. Koska PU-materiaali kiertyy ja siten muuttaa jousien voimaa, jousia on säädettävä silloin tällöin.

Jotta jousitetuista pyöristä olisi mahdollisimman paljon hyötyä, niiden valinnassa on kiinnitettävä huomiota esijännitysvoimaan, jousivoimaan ja enimmäisjoustoon.

Esijännitysvoimalla tarkoitetaan sitä voimaa, jolla jousi on esijännitetty. Kun jouseen kohdistuu tämän suuruinen voima, jousi ei jousta eli mene kasaan. Jousivoimalla tarkoitetaan sitä voimaa, joka tarvitaan jousen päätyvasteen saavuttamiseen. Enimmäisjoustolla tarkoitetaan kokonaiskorkeuden muutosta, kun kuormatonta jousta verrataan pohjassa olevaan jouseen.

Optimaalinen käyttöalue on noin puolet täydestä jousivoimasta. Tällöin pyörä joustaa optimaalisesti. Jos voima on liian suuri tai pieni, jousitus ei reagoi lainkaan tai se reagoi huonosti.

Lisätietoja saat klikkaamalla tästä.


ALEV-pyöräsarjan jousitetut pyörät

Jousitetut ALEV-pyörät, joissa alumiinikeskiö ja elastinen umpikumijuoksupinta

SE-pyöräsarjan jousitetut pyörät

Jousitetut SE-pyörät, joissa teräskeskiö ja elastinen umpikumijuoksupinta

ALST-pyöräsarjan jousitetut pyörät

Jousitetut ALST-pyörät, joissa alumiinikeskiö ja Blickle Softhane® -polyuretaanijuoksupinta

GST-pyöräsarjan jousitetut pyörät

Jousitetut GST-pyörät, joissa valurautakeskiö ja Blickle Softhane® -polyuretaanijuoksupinta

ALTH-pyöräsarjan jousitetut pyörät

Jousitetut ALTH-pyörät, joissa alumiinikeskiö ja Blickle Extrathane® -polyuretaanijuoksupinta

GTH-pyöräsarjan jousitetut pyörät

Jousitetut GTH-pyörät, joissa valurautakeskiö ja Blickle Extrathane® -polyuretaanijuoksupinta

GB-pyöräsarjan jousitetut pyörät

Jousitetut GB-pyörät, joissa valurautakeskiö ja Blickle Besthane®-polyuretaanijuoksupinta