Pyöräsarjat

Veto- ja laippapyörät sekä pyörän aihiot

Vetopyöriä käytetään järjestelmien ja laitteiden liikuttamiseen. Ne toimivat moottorin tuottaman voiman siirtäjinä ja siten liikuttavat järjestelmiä. Niitä käytetään erityisesti pyöritysrullastoissa esimerkiksi tuulivoimalateollisuudessa. Blickle on myös kehittänyt tuulivoimateollisuuden tarpeisiin raskaan sarjan pyöritystelan. Lisätietoja siitä löytyy kyseisestä asiakastarinastamme.

Vetopyörissä on kiilaura, jonka avulla käyttökohteen pyörä ja akseli kytketään toisiinsa kiilaa käyttäen. Tällaista kytkentää voidaan käyttää myös napaan asennettaviin laippapyöriin.

Koneiden ja vaunujen liikuttamiseen käytetään siten myös laippapyöriä.
Lisäksi Blicklen vakiotuotevalikoimasta löytyy niin sanottuja pyörän aihioita, joissa on Vulkollan tai Besthane-juoksupinta. Niissä on vapaareiällinen teräskeskiö, joka voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeisiin.


Vetopyörät

GEVN-, GTHN-, GSTN-, GBN-, GVUN- ja SPKVSN-sarjojen vetopyörät

Laippapyörät

PA-, VLEA-, GEVA-, GSTA- ja GBA-sarjojen laippapyörät

Pyörän aihiot

VSB- ja VSVU-sarjan pyörän aihiot