Blicklen pyöräsarjojen tietolaatikko

Juoksupinnan kovuus. Lattiaystävällisyys / käytön hiljaisuus. Liikkeellelähtö-, vierintä- ja kääntövastus. Kulutuksen kesto. 

Jotta tuotteen valinta olisi helppoa, jokaisen pyöräsarjan sivulla on myös Blicklen tietolaatikko kyseisestä pyöräsarjasta. Tietolaatikosta näkyy yhteenveto pyörän juoksupinnan kovuudesta, lattiaystävällisyydestä / käytön hiljaisuudesta, vierintävastuksesta ja kulumisen kestosta.

Pyörät on järjestetty juoksupinnan kovuuden mukaan erittäin pehmeästä erittäin kovaan ja muiden ominaisuuksien mukaan riittävästä erinomaiseen.

Juoksupinnan kovuus

65 Shore A
Lattiaystävällisyys / käytön hiljaisuus

erinomainen
Vierintävastus

erittäin hyvä
Kulutuksen kesto

hyvä


Juoksupinnan kovuus

Tuotesivuilla juoksupinnan kovuus on esitetty graafisesti tietolaatikossa sekä ilmoitettuna kovuusasteena. Mitä kauempana oikealla merkintä on, sitä kovempi juoksupinta on. Kovuusaste on merkitty seuraavissa luokissa:

 

Kovuuden erilaiset asteikot eivät ole keskenään lineaarisesti vertailukelpoisia. Kuvassa olevat arvot ovat suuntaa-antavia, ja ne perustuvat empiiriseen kokemukseen.

Kovuusalue
Materiaali Juoksupinnan kovuus
Ilmakumi / pehmytkumi

50-60 Shore A
Elastinen umpikumi

65 Shore A
Joustokumi

70 Shore A
Vakioumpikumi

80 Shore A
Termoplastinen polyuretaani (TPU), pehmeä

80 Shore A
Termoplastinen kumielastomeeri (TPE)

85 Shore A
75 Shore A -polyuretaani

75 Shore A
92 Shore A -polyuretaani

92 Shore A
Termoplastinen polyuretaani (TPU), kova

92–98 Shore A
Polypropeeni

60 Shore D
Polyamidi

70 Shore D
Valupolyamidi

80 Shore D
Valurauta / teräs

180–230 HB

Lattiaystävällisyys / käytön hiljaisuus

Mitä enemmän pisteitä pyörä saa, sitä äänettömämpi ja lattiaystävällisempi se on.

Lattiaystävällisyys
Kova juoksupinta kuormittaa lattiaa enemmän kuin pehmeä. Jotta juoksupinta saisi täydet viisi pistettä lattiaystävällisyyden / käytön hiljaisuuden arvioinnissa, sen toiminnan on oltava ehdottoman lattiaystävällistä.

Lattiaystävällisyyden mittarina on kosketusalan keskimääräinen pintapaine Taulukossa annettuja pintapaineita voi käyttää viitearvoina eri materiaaleille.

Käytön hiljaisuus
mitä suurempi pyörä ja mitä pehmeämpi ja paksumpi sen juoksupinta on, sitä vähemmän vaunun liikuttelu aiheuttaa ääntä. Tämä tarkoittaa, että pehmeä juoksupinta aiheuttaa vähän melupäästöjä ja kova juoksupinta paljon. Suuri pistemäärä luokassa Lattiaystävällisyys / käytön hiljaisuus tarkoittaa myös vähemmän tärinää ja pienempiä melupäästöjä kuljetuksen aikana.

Kun kuormat ovat pieniä ja alustat pehmeitä (esim. matot), myös kovien pyörien käyttö johtaa pieniin melupäästöihin ja hyvään ajomukavuuteen.

Kosketusalan keskimääräisen pintapaineen määrittäminen
Pyörän keskimääräinen pintapaine lasketaan jakamalla säteittäinen voima [N] pyörän alustaan kohdistuvalla pinta-alalla [mm²].

Materiaali Lattiaystävällisyys / käytön hiljaisuus Keskimääräinen pintapaine
Ilmakumi / pehmytkumi

0,8 N/mm²
Elastinen umpikumi

1,8 N/mm²
Joustokumi

1,5 N/mm²
Vakioumpikumi

3,5 N/mm²
Termoplastinen polyuretaani (TPU), pehmeä

4,0 N/mm²
Termoplastinen kumielastomeeri (TPE)

4,5 N/mm²
75 Shore A -polyuretaani

3,5 N/mm²
92 Shore A -polyuretaani

8,0 N/mm²
Termoplastinen polyuretaani (TPU), kova

11,0 N/mm²
Polypropeeni / polyamidi

40,0 N/mm²
Valupolyamidi

60,0 N/mm²
Valurauta / teräs

>350 N/mm²

Liikkeellelähtö-, vierintä- ja kääntövastus

Liikkeellelähtövastus on voima, joka tarvitaan saattamaan pyörä levosta liikkeeseen. Voimaa, jota tarvitaan pyörän pitämiseen tasaisessa liikkeessä, kutsutaan vierintävastukseksi. Seuraavat asiat vaikuttavat liikkeellelähtö- ja vierintävastukseen:

 • pyörän halkaisija
 • juoksupinnan geometria
 • juoksupinnan kovuus
 • juoksupinnan elastisuus
 • pyörän laakerointi
 • alusta

 

Vierintävastus aiheutuu juoksupinnan jatkuvasta joustosta sisään ja ulos vierintäliikkeen aikana (hystereesi).

Vierintävastus mitataan testipenkin avulla. Mittaustulokset kuvaavat tilannetta ihanteellisissa olosuhteissa:

 • tasainen, sileä, puhdas ja esteetön teräspinta
 • nopeus: 4 km/h
 • lämpötila: +20 °C
 • kuormitus: ⅔ enimmäiskantavuudesta

 

Näillä vakioiduilla reunaehdoilla eri pyöräsarjojen vierintävastukset ovat keskenään vertailukelpoiset.

Materiaali Vierintävastus
Ilmakumi / pehmytkumi

hyvä
Elastinen umpikumi

erittäin hyvä
Joustokumi

hyvä
Vakioumpikumi

tyydyttävä
Termoplastinen polyuretaani (TPU), pehmeä

erittäin hyvä
Termoplastinen kumielastomeeri (TPE)

erittäin hyvä
Polyuretaani, 75 Shore A (Softhane®)

erittäin hyvä
Polyuretaani, 75 Shore A (Besthane® Soft)

erinomainen
Polyuretaani, 92 Shore A (Extrathane®)

erittäin hyvä
Polyuretaani, 92 Shore A (Besthane®)

erinomainen
Termoplastinen polyuretaani (TPU), kova

erittäin hyvä
Polypropeeni / polyamidi

erinomainen
Valupolyamidi

erinomainen
Valurauta / teräs

erinomainen

Voiman tarvetta suunniteltaessa on otettava huomioon poikkeavat käyttöolosuhteet (alustan ominaisuudet, lämpötila, ajonopeus), sillä ne voivat vaikuttaa vierintävastusarvoihin huomattavasti.

Kääntövastuksella tarkoitetaan vastusta, joka vaikuttaa kääntöpyörän ajosuunnan muuttamiseen.

Seuraavat tekijät vaikuttavat kääntövastukseen:

 1. Pyörän ja alustan välinen kosketusala: Kääntöpyörää käännettäessä kääntöpyörä kääntyy alustaan koskettavan pinta-alan keskikohdan ympäri. Tästä aiheutuu kitkaa. Kosketuspinnan suuruuden lisäksi pyörän pinnoitteen ja alustan materiaalien yhteensopivuus vaikuttaa vastukseen.
 2. Kääntökehän vastus: Kääntökehän rakenne ja laatu vaikuttavat kääntövastukseen.
 3. Kääntöpyörän poikkeama: Kääntökehän keskiosan ja alustaan koskettavan pinta-alan keskustan välisen vipuvarren pituus vaikuttaa kääntöpyörän kääntövastukseen.
 4.  

Kulutuksen kesto

Mitä korkeampi pistemäärä tässä luokassa, sitä parempi on pyörän kulutuksen kesto.

Kulutuksen kesto-ominaisuuksissa huomioidaan mm. elastomeerien ja termoplastisten elastomeerien hankauskestävyys standardin ISO 4649 mukaan. Muiden juoksupinnan materiaalien hankauskestävyys ilmoitetaan ISO 4649 -standardia mukaillen.

Eri materiaalien hankauskestävyys on kuvattu oikealla olevassa taulukossa.

Materiaali Kulutuksen kesto
Ilmakumi / pehmytkumi

tyydyttävä
Elastinen umpikumi

hyvä
Joustokumi

hyvä
Vakioumpikumi

riittävä
Termoplastinen polyuretaani (TPU), pehmeä

hyvä
Termoplastinen kumielastomeeri (TPE)

tyydyttävä
75 Shore A -polyuretaani

erittäin hyvä
92 Shore A -polyuretaani

erinomainen
Termoplastinen polyuretaani (TPU), kova

erittäin hyvä
Polypropeeni

tyydyttävä
Polyamidi

hyvä
Valupolyamidi

erittäin hyvä
Valurauta / teräs

erinomainen