Ympäristön vaikutukset

Korroosionkestävyys. Lämpötilankestävyys. Sähkönjohtavuus. Kemiallinen kestävyys.

Korroosionkestävyys

Lämpötilankestävyys Thermometer

Sähkönjohtavuus Icon-Ratgeber-ELS_AS

Kemiallinen kestävyys

Pyörien rakenneosien pinnoilla on pinnoitteen mukaan eri korroosionkestävyys.

DIN EN ISO 9227 -standardin mukainen suolasumutesti on yksi yleisimpiä koestusmenetelmiä eri materiaalien korroosiosuojauksen arvioimiseen. Testikappaleita pyritään syövyttämään suihkuttamalla niihin suolaliuosta ja mittaamalla (tunneissa) aika, jolloin kappaleisiin alkaa muodostua valkoruostetta ja ruostetta.

Korroosiosuoja

 

Valko-
ruoste

 

Ruoste

sinipassivoitu


~48 h


~96 h

keltapassivoitu


~144 h


~240 h

sinkkiniklattu


 

~720 h

pulverimaalattu


 

~192 h


Sinkityn pinnan etuna on, että pienistä vaurioista huolimatta sinkityksen tuottama korroosiosuojaus säilyy. Sinkityille kappaleille tehdään lisäksi kemiallinen lisäkäsittely, jota kutsutaan passivoinniksi. Sinkitys voidaan tehdä sini- tai keltapassivoimalla, joista keltapassivointi tuottaa sinipassivointia paremman korroosiosuojauksen. Sinkki-nikkelipinnoitteen, joka voidaan myös passivoida ja peittää, etuna on parempi lämpötilankesto ja vähäisempi valkoruosteenmuodostus. Sähköstaattisessa pulverimaalauksessa pinnoitukseen käytettävä pulveri suihkutetaan kappaleen päälle ja poltetaan pintaan kiinni.
Rostfrei
Ruostumattomien terästen korroosionkesto-ominaisuudet ovat tunnetusti hyvät. Yleisimmin käytetty materiaali (1.4301 / AISI 304) on seostettu kromi-nikkeliteräs. Ruostumattomat kuulalaakerit ovat materiaalia 1.4034 / AISI 420.

 

Myös lämpötila vaikuttaa pyörän toimivuuteen. Juoksupinnan todellinen lämpötila muodostuu ympäristön lämpötilan ja juoksupinnan muovautumisen aiheuttaman lämmöntuoton yhteisvaikutuksesta. Juoksupinnan materiaali, muoto ja kuormitus, sekä ajetun matkan pituus ja ajettavan pinnan ominaisuudet vaikuttavat muovautumisen seurauksena syntyvään lämpöön.

Alhaisessa lämpötilassa laakerien kitka kasvaa jonkin verran. Lisäksi muovien kantavuus ja stabiilisuus heikkenevät sekä kylmän että kuuman vaikutuksesta. Korkeat lämpötilat heikentävät huomattavasti juoksupinnan kuormitettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi korkeat lämpötilat ja suuret staattiset kuormat lisäävät pyörän painaumien vaaraa. Näistä syistä olemme kehittäneet erityisiä juoksupintoja ja materiaaleja, jotka kestävät korkeita lämpötiloja. Katso lisätietoja kuumankestävistä pyöristä). Monilla elastomeerijuoksupinnoilla, erityisesti kumilla ja monilla polyuretaanielastomeereilla, lisääntyy jäykkyys ja kovuus kylmissä lämpötiloissa merkittävästi. Tämä rajoittaa niiden elastisia jousto-ominaisuuksia. Erikoistuotteena on kuitenkin saatavana polyuretaanielastomeereja, jotka pysyvät joustavina jopa -30 °C :ssa.

 

Pyörien sähkönjohtavuusominaisuuksien tarkoitus on suojata elektrostaattisilta purkauksilta, joita kuljetuslaitteet ja kuljetettavat tuotteet saattavat aiheuttaa.

Pyörä on puolijohtava, jos sen vastus on korkeintaan 104 Ω (nimikkeessä on tällöin lisänimike -EL tai -ELS). Pyörä on antistaattinen, jos sen vastus on korkeintaan 107 Ω (nimikkeessä on tällöin lisänimike -AS).

Jotta maalattujen osien kuten vanteiden tai keskiöiden johtavuus voidaan varmistaa, niistä voidaan poistaa maali kohdista, joista ne kiinnitetään kuljetuslaitteeseen. Johtavuus saattaa käytössä heikentyä juoksupinnan likaantumisen tai muiden ympäristön vaikutusten vuoksi ja siksi se on syytä tarkistaa säännöllisesti.

 

Pyörän kemialliseen kestävyyteen on kiinnitettävä huomiota erityisesti silloin, kun pyörän tiedetään joutuvan käytön aikana suoraan kosketukseen aggressiivisten aineiden kanssa.
Alla näkyvään taulukkoon on merkitty joidenkin aineiden kemiallisesta kestävyydestä kertovat viitearvot.
On kuitenkin huomioitava, että kemiallista kestävyyttä ei määritä vain vaikuttava aine, vaan myös sen pitoisuus, kontaktin kesto sekä muut ympäristötekijät, kuten lämpötila ja ilman kosteus.

Kemiallisten aineiden seoksien vaikutukset voivat erota huomattavasti taulukossa luetelluista vaikutuksista. Taulukko ei ole oikeudellisesti sitova. Pyydämme olemaan meihin yhteydessä kaikissa epäselvissä ja hankalissa tapauksissa.

 

Kemiallinen kestävyys

Pitoisuus (%) Kumi TPE Polyamidi Polypropeeni (P Copo) Polyuretaani (esteri) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan Polyuretaani (eetteri) Besthane / Besthane Soft Ruostumaton teräs (V2A, 1.4301, AISI 304)
Akryylihappo >30 °C - + x + x x -
Alkyylialkoholi
+ + 0 + 0 0 +
Alkyylibentseenit x 0 + 0 - - +
Alumiiniasetaatti, laimea + + + + x 0 +
Amiinit, alifaattiset 0 0 + + x x +
Aminobentseeni (aniliini) x 0 0 + x x +
Ammoniakki, laimea 20 + + + + x x +
Ammoniumhydroksidi, laimea 10 - + - + x x +
Ammoniumkarbonaatti, laimea + + - + x x +
Ammoniumkloridi (salmiakki) + + - + x x 0(L)
Ammoniumnitraatti, laimea
0 + + + 0 + +
Ammoniumsulfaatti, laimea 0 + + + + + +
Ammoniumsuolat - - - + - - -
Amyyliasetaatti, laimea
0 + + 0 x x +
Asetaldehydi 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Asetoni + 0 + + 0 x +
Bensiini, petrolieetteri x x + 0 + + +
Bentseeni x x + x x x +
Bitumi x 0 + + + + +
Booraksi (natriumtetraboraatti) + + + + + + +
Boorihappo, laimea 10 + + 0 + 0 + +
Bromi x 0 x x x x x
Bromibentseeni x x + 0 x x +
Dietyleeniglykoli + + 0 + 0 0 +
Diklooribentseeni x x + 0 x x +
Diklooributyleeni x 0 - - x x -
Dimetyylianiliini
x 0 0 x x x +
Dimetyylieetteri 0 0 + x + + +
Dimetyyliformamidi
0 + + + x 0 +
Eetteri (dietyylieetteri) x 0 + x + + +
Elohopeakloridi, laimea + + x + + + 0(L)
Etanoli + 0 0 + + + +
Etikkahappo (etaanihappo) 30 x 0 x x x x +
Etyleeni (eteeni) x + 0 + + + x
Etyyliasetaatti (etikkahappoetyyliesteri)
0 0 + 0 x x 0
Fenyylibentseeni (bifenyyli) x x - - x x +
Formaldehydi (metanaali) 30 + + + + 0 0 +
Formamidi, puhdas (metaaniamidi) + 0 + + x x +
Fosforihappo, laimea 10 0 + x + 0 + +
Furfuraali (furfuroli) x x 0 x x x +
Glykoli (etyleeniglykoli) + + 0 + 0 0 +
Heksaani x 0 + 0 + + +
Hiilimonoksidi, kuiva 0 + + 0 x x +
Hydrauliikkanesteet
x x + 0 x x +
Isopropyylieetteri (di-isopropyylieetteri)
0 0 x x + + +
Isopropyylikloridi
x 0 + 0 x x -
Joditinktuura + + x + x x 0(L)
Jätevesi
- + + + 0 0 -
Kaliumhydroksidi, laimea (kalilipeä) 0 + + + 0 + +
Kaliumkloridi, laimea (sylviini) 10 0 + + + + + +
Kaliumsulfaatti + + + + + + +
Kalkinpoistoaine, laimea 10 - - + + 0 + +
Kalsiumsuolat, laimea + + x + 0 0 +
Karbolineumi
x - + + x x -
Kasviöljyt x x + 0 + + +
Kloori, kloorivesi x 0 x x x x x
Kresoli x x x 0 x x +
Kromihappo, laimea 10 x 0 0 + x 0 +
Ksyleeni x x + x x x +
Kuparikloridi, laimea + + 0 + 0 + x
Kuparisuolat, laimeat 10 - + x + 0 + -
Laasti, sementti, kalkki + + + + 0 0 +
Maaöljy x x + + + + +
Magnesiumsuolat, laimeat 10 + + + + 0 + 0(L)
Maito + + + + 0 + +
Maitohapot x + x + x x 0
Metyleenikloridi (dikloorimetaani) x x x x x x +
Metyylialkoholi (metanoli) 0 + 0 + + 0 +
Metyylietyyliketoni (butanoni) x 0 + 0 x x +
Mineraaliöljyt
x x + 0 + + +
Muurahaishappo (metaanihappo) 10 0 + x + x x +
Naftaliini (kiviöljy) x 0 + 0 0 0 +
Natriumfosfaatti, laimea 10 + + + + + + +
Natriumhydroksidi (natronlipeä)
+ + + + x x +
Natriumhydroksidi, laimea
(natronlipeä)
10 + + + + x x +
Natriumkarbonaatti, laimea (sooda) 10 + + + + x x +
Natriumkloridi, laimea (keittosuola) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Natriumsilikaatti, laimea
10 + + + + x 0 +
Natriumsulfaatti, laimea
(glaubersuola)
10 0 + + + 0 + +
Natriumsulfidi, laimea 10 0 + + + 0 0 +
Natriumtiosulfaatti, laimea (antikloori) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Nikkelikloridi, laimea 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Nikkelisulfaatti, laimea 10 0 + 0 + 0 + +
Oksaalihappo, laimea 10 0 + 0 + x x 0
Olut
+ + + + + + +
Omenahappo
0 + + + x 0 +
Otsoni, ilmakehän konsentraatio
x 0 x 0 + + -
Palmitiinihappo (heksadekaanihappo)
x 0 + 0 0 + +
Pesulipeät, 80 °C
+ + + 0 x 0 +
Propaani
x 0 + + + + +
Propyylialkoholi (propanoli) + 0 + + 0 0 +
Puuvillansiemenöljy
x x + + + + +
Rasvahapot (oleiinihappo) x 0 + + 0 + +
Rautakloridi, laimea 10 0 + x + 0 + x
Rautasulfaatti (rautavihtrilli) 10 + + 0 + 0 + +
Rikkihapoke 0 + x + x x +
Risiiniöljy
+ + + + + + +
Savukaasu 0 - - - x x +
Sinappi - - + + + + 0(L)
Sinkkikloridi, laimea 10 + + 0 + x x x
Sitruunahappo, laimea 10 + + + + + + +
Skydrol x x + + x x +
Steariinihappo, laimea
x + + 0 x + +
Suolahappo, laimea 30 0 + x + x 0 x
Sykloheksanoli (heksaliini) 0 0 + 0 0 x +
Sykloheksanoni 0 0 + 0 0 x +
Tanniinihappo (parkkihappo) 10 + + + + 0 + +
Tetrakloorimetaani x x + x x x +
Tiesuola(-liuokset)
+ + + + 0 + 0(L)
Tolueeni (metyylibentseeni) x x + x x x +
Trikloorietyleeni x x 0 0 x x +
Tärpättiöljy x x + x x x +
Valkaisulipeä (natriumhypokloriitti) 10 x + x 0 x 0 0(L)
Vaseliini x 0 + 0 + + +
Vesi (kork. 80 °C) 0 + + 0 x + +
Vesi (merivesi) + + + + 0 0 0(L)
Vesi, kylmä + + + + + + +
Viinihappo, laimea 10 + + 0 + 0 + +
Virtsa + + + + 0 + 0(L)
Virtsahappo, laimea 10 + + + + 0 - 0(L)
Voi x + + + + + +
Öljyhapot (rasvahappo, oleiinihappo)

x 0 + + 0 + +