Pyörät trukkeihin, materiaalinkäsittelyajoneuvoihin ja vihivaunuihin

Kattavat ja yksilölliset vaatimukset

Kuljetusajoneuvojen suuren valikoiman ja käyttöolosuhteiden laajuuden takia trukkien ja kuljetusajoneuvojen osille asetetaan monipuolisia ja yksilöllisiä vaatimuksia. Näihin vaatimuksiin kuuluvat tarkat kiinnityskohtiin ja tilantarpeeseen liittyvät mitat sekä ajoneuvokohtaiset jousitus- ja vaimennusominaisuudet. Viime vuosikymmeninä olemme kehittäneet läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa useita erilaisia ratkaisuja, jotka ovat sopineet tarkasti kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Hyödynnämme yhä tänä päivänäkin tätä monivuotista kokemustamme yhteistyöstä useiden nimekkäiden trukkivalmistajien kanssa. Seuraavassa esitellyt tuotteemme ovat läpileikkaus jo valmistuneista asiakasprojekteista.