Safety first – Parempaa työskentelyturvallisuutta Blickle-pyörien avulla

Haastattelu we innovate -lehdessä – Rolf Hölle, Blicklen tuotekehitysjohtaja

Mikä on suunnitteluosaston merkitys Blicklellä?
Suunnittelijoina olemme tuotteen luomisprosessin keskiössä. Teknisen kehityksen lisäksi kannamme kustannusvastuun tuotteiden valmistuksessa. Päätehtäviimme kuuluu niin uusien tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen kuin jo olemassa olevien tuotteiden optimoiminen.

”Jokaisella teollisuudenhaaralla on omat vaatimuksensa ja erikoisuutensa. Sisälogistiikassa painopiste on yhä vahvemmin ergonomiassa.”

Yhteensä meillä on suunnittelupuolella noin 50 työntekijää seitsemällä eri erikoisosastolla. Jokaiselle erikoisosastolle kuuluu myös tuotteeseen liittyvien tuotantovälineiden suunnittelu. Klassisten pyörien suunnittelussa me Blicklellä nojaamme vahvasti omaan, yrityksen sisäiseen tietotaitoomme. Uusien tekniikoiden kohdalla puolestaan tukeudumme myös ulkoisiin laitoksiin ja muihin tahoihin, jotka voivat tukea kehitystyötämme omalla erikoisosaamisellaan.

Mitä erityisvaatimuksia on sisälogistiikassa käytetyillä pyörillä?
Rolf HölleJokaisella teollisuudenhaaralla on omat vaatimuksensa ja erikoisuutensa. Sisälogistiikassa painopiste on yhä vahvemmin ergonomiassa. Usein on tarvetta myös yhdistää logistiikkayksiköiden manuaalinen käyttö ja pitkien matkojen hinaus, mikä tuo suuria dynaamisia vaatimuksia. Meidän tehtävämme on yhdistää molemmat ja tehdä käyttämisestä mahdollisimman ergonomista. Lisäksi tällä alalla on usein muitakin haasteita, kuten pienet rakennekorkeudet suurilla nopeuksilla ja suurilla kuormilla. Ja kaiken lisäksi pyöriltä vaaditaan tietysti myös erinomaista luotettavuutta. Logistiikkayksikköjä käytetään sisälogistiikassa usein kolmessa vuorossa. Pyörien on toimittava näissä oloissa viidestä seitsemään vuotta ilman huoltoa.

Mikä tekee Blicklestä erityisen turvallisuuden suhteen? Miten takaatte Blickle-tuotteiden turvallisuuden ja luotettavuuden jo suunnitteluvaiheessa?
Turvallisuuden perusvaatimukset tulevat pyöriä koskevista standardeista, joiden muokkaamiseen Blickle osallistuu aktiivisesti asianmukaisissa standarditoimikunnissa. Yhä useammin asiakkaat haluavat yhdessä kehitetyn ratkaisun sen sijaan, että vain tarjoaisimme jotain tuotetta valikoimastamme. Tällöin hyödynnämme asiantuntijaosaamistamme ja otamme vetovastuun. Jotta turvallisuus pysyy alusta asti toiminnan keskiössä, esimerkiksi ajoneuvovalmistajat ottavat meidät mukaan kehitysprosesseihinsa jo aikaisessa vaiheessa. Tällöin emme vastaa ainoastaan pyörien kehittämisestä, vaan koko alustasta. Monipuolisen kokemuksemme ansiosta meillä on runsaasti asiantuntemusta, joten asiakkaat luottavat meihin. Kokemuksemme pohjalta osaamme sijoitella alustan komponentit siten, että ne toimivat turvallisesti lopputuotteessa. Koska me suunnitteluosastolla tunnemme tuotekehityksen ja valmistuksen läpikotaisin, voimme tarjota varmasti turvallisia ratkaisuja.

Miten erikoisratkaisujen toteuttaminen eroaa sarjatuotteista?
Meille tulee vuodessa noin 1 500 kehitystyötoimeksiantoa. Ne vaihtelevat pienistä sovitustöistä täysin uusien ratkaisujen kehittämiseen. Toisin kuin omassa kehitystyössämme, erikoisratkaisut ovat asiakaslähtöisiä, eli asiakas määrittää käyttötarpeet tarkasti tarjousmäärittelyssään. Sen pohjalta rakennamme asiakkaalle sopivan ratkaisun. Asiakas testaa ratkaisun toimintaa yleensä mallien avulla. Tällaisessa tapauksessa Blickle on osa asiakkaan kehitysketjua. Sarjatuotteet puolestaan perustuvat eri markkinasegmenttien tarpeisiin. Niiden pohjalta hahmottelemme yhdessä tuotehallintaosaston kanssa uuden tuotteen ja sen rakenteen. Erityisesti design- ja muovipyörien kohdalla prosessissa on yleensä mukana myös ulkoinen suunnittelija. Sitten tuotehallinta, myynti ja yrityksen johto optimoivat syntynyttä prototyyppiä osana käyttöönottomenettelyä ennen kuin tuote julkaistaan.

Miltä tulevaisuus näyttää suunnitteluosaston näkökulmasta? Mihin painopisteet siirtyvät tähän päivään verrattuna?
Joidenkin vuosien ajan on jo ollut havaittavissa, että simulaatio on nousemassa trendiksi. Perinteinen menettely, joka sisältää suunnittelun, mallien valmistamisen, niiden muokkaamisen ja julkistamisen, on hidasta ja kallista. Simulaatioita käytetään lujuuslaskennan lisäksi ulkoasukysymyksissä, sillä 3D-tulostuksella voidaan tuoda esiin monia optisia haasteita nopeasti ja varmasti. Simulaatioiden tuominen valmistusprosessiin tarkoittaa sitä, että voimme määrittää ja laskea melko suurella varmuudella jo etukäteen, miten tuote käyttäytyy. Näin voimme nopeuttaa kehitysprosessia ja vastata tarkasti asiakkaiden vaatimuksiin. Myös tuotteiden suorituskykyvaatimukset näyttävät nousevan jatkuvasti.

”Kokemuksemme pohjalta osaamme sijoitella alustan komponentit siten, että ne toimivat turvallisesti lopputuotteessa. Koska me suunnitteluosastolla tunnemme tuotekehityksen ja valmistuksen läpikotaisin, voimme tarjota varmasti turvallisia ratkaisuja.”

Esimerkiksi trukkeihin kehitetään aina vain tehokkaampia moottoreita. Tämä nostaa vaatimuksia myös pyöriemme nopeuden, pidon ja kantavuuden suhteen. Lisäksi ergonomiaan kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota, ja vierintävastusoptimoitujen alustojen kysyntä kasvaa. Myös älykkäät voimansiirtoratkaisut ovat nouseva trendi. Sähkömoottoreita halutaan tueksi kaikkialle, missä käyttäjän oma voima ei yksin riitä.

Mikä on ollut jännittävin haasteesi?
Olen yhä edelleen otettu käyttökohteiden valtavasta määrästä. Olemme mukana monilla sellaisilla aloilla, joilla ei ensi alkuun ajattelisi olevan mitään tekemistä Blicklen kanssa. Ratkaisujamme löytyy mm. hautomoista, joissa on laboratoriomaisen tarkat puhtausvaatimukset, lypsykoneista ja varastoroboteista, joilta vaaditaan äärimmäistä suorituskykyä. Erityisesti mieleeni on jäänyt projekti, jossa simuloimme ja toteutimme usean sadan tonnin kantavuudella varustetun rullaston tuulivoimateollisuudelle.