Turvallisuus tähtäimessä

Blicklen pyörät edistävät työturvallisuutta teollisuusympäristöissä

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on perusperiaate ja -oikeus työssä. Blickle edistää merkittävästi työturvallisuuden parantamista tuotteillaan. Turvallinen liikkuminen ja jarruttaminen sekä kuormien tukeva seisonta minimoivat työtapaturmien tärkeimmät syyt.

Joka päivä noin 4 prosenttia kaikista Saksan työntekijöistä on sairaana (lähde: Saksan liittovaltion terveysministeriö, BMG). Tästä aiheutuu jättimäisiä summia kansantaloudelle: 87,6 miljardia euroa menetettyjä tuotantokustannuksia (palkkakustannuksia) ja 148,7 miljardia euroa menetettyä bruttoarvonlisäystä Saksassa vuonna 2019 (lähteet: Statista, BAUA). Yritykselle tämä tarkoittaa, että arvokkaita työntekijöitä puuttuu, prosessit pysähtyvät, jäljelle jääviä työntekijöitä kuormitetaan enemmän, mikä lisää myös tapaturmariskiä ja uusien sairauspoissaolojen uhkaa.

Valitettavasti kuljetusvälineet, joissa on liian suuri liikkeellelähtö- ja vierintävastus, ovat usein syynä sairauspoissaoloihin tuki- ja liikuntaelinsairauksien muodossa. Nämä ovat maailmanlaajuisesti yleisimpiä työkyvyttömyyden, vakavan työkyvyttömyyden, rajoitetun työkyvyn ja ennenaikaisen työkyvyttömyyden syitä (lähde: liittovaltion työturvallisuus- ja työterveyslaitos, BAUA). Kun vaunu on liikkeellä, siitä voi nopeudesta riippuen tulla miltei vaarallinen ammus. Blickle jakaa sisälogistiikan mahdolliset vaarat kolmeen osa-alueeseen kuljetusvälineen liiketilan mukaan: Liikkuminen, jarruttaminen ja paikallaan pysyminen. Kaikissa näissä tilanteissa pyörien asiantuntija auttaa lisäämään työturvallisuutta.

Vaunua käytettäessä on jo nyt lukuisia vaaranlähteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ajon aikana. Varvassuojalla varustettu pyörä tarjoaa suojaa ajoneuvon pyörien tai niiden eteen joutuneiden esineiden aiheuttamilta vammoilta. Blicklen asiakkaat voivat valita tämän lisävarusteen moniin kääntö- ja kiintopyöräsarjoihin.

Blickle ErgoMove im Einsatz

Työtapaturmien ehkäisemiseksi on myös tärkeää, että vaunun kuljettajalla pysyy vaunu koko ajan hallinnassaan ajon aikana. Blicklen rumpujarrullisilla pyörillä, toisin kuin tavanomaisilla lukitusjärjestelmillä, vaunun nopeutta voidaan vähentää myös vaunun ollessa liikkeessä. Lisäksi Blickle tarjoaa laajan valikoiman kääntyviä ja kiinteitä pyöriä, joissa on turvajarru, ns kuolleen miehen jarru, mikä lisää entisestään henkilösuojaa. Turvajarrun jarrutusvoima on yli 600 Newtonia. Alkuasennossa jarrut ovat kiinni ja vapautuvat vasta, kun ne vapautetaan aktiivisesti. Sähköisten käyttöjärjestelmien alalla Blicklen ErgoMove-sarjassa käytetään sähkömekaanisia turvajarruja. Käyttökahvojen sensorien kädentunnistuksen avulla tapahtuvan automaattisen jarrun vapautumisen ansiosta vaunun liikuttaminen on mahdollista vain, jos kuljettajalla on molemmat kädet aktiivisesti vaunun ohjaimissa. Kun kahva vapautetaan, vaunu jarruttaa välittömästi. Hätäpysäytys ja puristussuojatoiminto estävät lisäksi paine- ja puristusvammoja ja täyttävät siten korkeimmat turvallisuusstandardit.

Työturvallisuuteen ei keskitytä vain kuormia siirrettäessä ja jarrutettaessa, vaan myös lepovaiheessa. Tällöin kattavat Blicklen lukitusjärjestelmät astuvat kuvaan. Ne on joko integroitu suoraan pyöriin pyörän ja kääntökehän lukituksina tai ne voidaan myös asentaa joustavasti vaunuun itsenäisinä yksikköinä, kuten vaunulukot. Ne ovat verrattavissa klassiseen tunkkiin ja eroavat toisistaan siten, että ne keventävät vaunun kuormaa kuitenkaan vaunua nostamatta. Kun vaunulukkoja käytetään, vaunun ja alustan välille syntyy noin 600 Newtonin puristusvoima. Näin ne takaavat turvallisen paikallaan pysymisen myös raskailla kuormilla. Lukitusvoima pysyy aina vakiona todellisesta kuormasta riippumatta.

Blicklellä on sähköä johtava versio lähes kaikkiin valikoimassaan oleviin pyöriin erityisesti elektrostaattisen purkauksen estämiseksi. Se suojaa kuljetuslaitteen käyttäjää kivuliaalta sähköiskulta ja herkkiä elektronisia kuljetustavaroita vaurioilta. Näin Blickle tukee myös sähköisten ja mekaanisten laitteiden valmistajia eurooppalaisen ATEX-direktiivin (ATmosphère EXplosible) noudattamisessa.